"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Marlene Johansson

Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Projektet ämnar att undersöka hur en ledande leverantör inom sjötransport-industrin kan dirigera detta globala komplexa innovationsekosystem för att främja affärskulturell förändring.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-11-01 2023-10-30

Finansiering

Projektet är gemensamt finansierat av Företagsforskarskolan och MacGregor Sweden AB.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Som en utav de största men minst sedda industrierna i världen är sjötransport en viktig del i hela världens ekonomiska struktur. Trots detta är lite känt om denna industris interna struktur, och hur den utvecklas över tid. Sjöfartsföretag är ansvariga för att transportera både varor och material, och farlederna över världens hav upprätthåller tillväxten och framgången hos andra branscher. Därav är det viktigt att förstå vad som påverkar förändring i sådana branscher.

Sjöfartsindustrin är traditionellt sett spårbunden och förändringsmotståndig, med en hög grad komplexitet på grund av sammankopplingen mellan en stor mängd olika aktörer. Dessa agenter, till exempel skeppsägare, varv, leverantörer och regeringar, interagerar kontinuerligt med varandra och påverkar därmed varandra. Målet med min forskning är att genom att tillämpa ett ekosystemperspektiv till detta komplexa system undersöka hur, och om, en ledande leverantör inom systemet kan använda sammankopplingen mellan aktörerna till att dirigera förändring. Detta projekt ämnar att utveckla förståelse kring detta genom att fokusera på MacGregor Sweden ABs fall. MacGregor är en ledande leverantör av kranar och lasthanteringsutrustning inom sjöfartsindustrin.

Senast uppdaterad: 2023-01-02