"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nära personliga relationer, barn och familj: en etisk och politisk analys mot bakgrund av skiftande förutsättningar

Forskningsprojekt Målet med projektet är att genomföra en filosofisk analys av etiska och politiska frågeställningar rörande nära personliga relationer och föräldraskap, mot bakgrund av sociokulturella förändringar samt ökat tillgång till assisterad befruktning.

Projektet kommer att: 1) undersöka argument för och emot förhållanden och familjestrukturer som avviker från heterosexuella, monogama eller äktenskapliga normer, 2) granska grunderna för och begränsningarna av rättigheter och skyldigheter vad gäller nära personliga relationer, reproduktion och föräldraskap och 3) uppmuntra tvärvetenskapligt akademiskt samarbete och samtal vad gäller nära personliga relationer och reproduktiva teknologier.

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2017-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2014-2017: 5 800 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori

Projektbeskrivning

The aim of this project is to undertake a philosophical analysis of the ethics and politics of close personal relationships and parenting,
in light of socio-cultural changes such as increased uptake and visibility of alternative lifestyles, as well as greater availability of technologies which impact on reproductive choice. A secondary aim is to stimulate research interest in Sweden in the area of the
project, and provide a framework for interdisciplinary collaboration.
The research will address questions that fall under three headings: a) an analysis of the ethical and political implications of
socio-cultural and technological challenges for relationship, marital and parenting norms; b) an examination of close personal
relationships, family formation and continuation strategies that are not sex-based; and c) a framework of organisation of co-parenting
that is not built around other types of relationships between adults.

The project is relevant for several research areas: ethics, political science, gender studies, and health care research.
Moreover, the results will contribute to supporting public debate in the areas of the project.
Senast uppdaterad: 2019-09-18