Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 november 2020)

printicon
Personalbild Kalle Grill

Kalle Grill

Jag är docent och universitetslektor i filosofi och föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys. Jag undervisar och handleder inom moralfilosofi och politisk filosofi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, H102 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Huvuddelen av min forskning hittills har handlat om paternalism - i vilken mån och på vilket sätt liberala värden som frihet och autonomi bör respekteras både i politiken och mer allmänt. Jag har särskilt undersökt hur denna fråga alls ska förstås - om de liberala värdena har en särskild sorts status eller om de är värden bland andra och därför bör vägas mot dessa, som exempelvis välbefinnande och hälsa. Jag har också diskuterat konkreta politikområden där dessa frågor blir aktuella, särskilt inom folkhälsa.

På senare år har jag börjat intressera mig även för helt andra frågor. Jag är för närvarande forskningsledare för ett projekt som handlar om hållbarhetsbegreppet och dess koppling till framtida människor. Jag deltar också i ett projekt om information till anhöriga om risk för ärftlig cancer och i ett projekt om artificiell intelligens och dess påverkan på demokrati och självbestämmande. Jag har tidigare deltagit ett projekt om nära personliga relationer och de normer och lagar som reglerar dessa.

Som komplement till min forskning filosoferar jag gärna under lösare former om nästan vad som helst. Jag leder gärna filosofisk samtal och håller föreläsningar. Jag medverkar ibland i radio, främst P1s program Tankar för dagen. Om detta och annat kan du läsa mer på min egen hemsida kallegrill.se.

Kort om min bakgrund: Jag disputerade vid KTH 2009 på en avhandling om antipaternalism och folkhälsopolitik. Jag var anställd vid filosofiska institutionen vid Uppsala Universitet 2010-2012 och gästforskare vid Keele University i Storbritannien 2011-2012 (Research Centre for Law, Ethics and Society). Jag har också haft en anknytning till Birmingham University 2012-2014 ("honorary research fellow" - Medicine, Ethics, Society & History). Jag började som universitetslektor vid idé- och samhällsstudier 2012. Sedan 2017 är jag docent i filosofi. Sedan 2018 är jag s.k. meriterad lärare inom Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem.

2020
Hereditary Cancer in Clinical Practice, Springer Nature 2020, Vol. 18
Andersson, Andreas; Hawranek, Carolina; Öfverholm, Anna; et al.
2020
Journal of Applied Philosophy, John Wiley & Sons 2020, Vol. 37, (3) : 467-484
Grill, Kalle
2020
Nicotine & Tobacco Research
Grill, Kalle
2020
The Journal of Clinical Ethics, American Society of Bioethics and Humanities 2020, Vol. 31, (1)
Grill, Kalle
2020
Moral Philosophy and Politics
Grill, Kalle
2018
The Routledge handbook of the philosophy of childhood and children, Routledge 2018 : 123-133
Grill, Kalle
2018
The Routledge handbook of the philosophy of paternalism, Routledge 2018 : 46-58
Grill, Kalle
2018
Routledge Handbooks in Applied Ethics
2018
The Routledge handbook of the philosophy of paternalism, Abingdon, Oxon: Routledge 2018 : 1-8
Hanna, Jason; Grill, Kalle
2017
Philosophical Studies, Springer 2017, Vol. 174, (1) : 219-236
Grill, Kalle
2017
Journal of Medical Ethics, London: BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 43, (3) : 157-161
Grill, Kalle
2017
Health Care Analysis, Springer 2017, Vol. 25, (4) : 291-307
Grill, Kalle; Dawson, Angus
2016
Journal of Medical Ethics, BMJ Group 2016, Vol. 42, (5) : 293-301
Grill, Kalle; Voigt, Kristin
2015
Filosofisk Tidskrift, Vol. 35, (3) : 20-26
Grill, Kalle
2015
Social Theory and Practice, Vol. 41, (4) : 692-715
Grill, Kalle
2015
New perspectives on paternalism and health care, Springer 2015 : 47-63
Grill, Kalle
2015
Social Theory and Practice, Vol. 41, (4) : 577-578
Grill, Kalle; Scoccia, Danny
2014
Rationality, Markets and Morals, Vol. 5 : 139-162
Grill, Kalle
2013
The ethics of consumption: the citizen, the market and the law : EurSafe 2013, Uppsala, Sweden, 11-14 September 2013, Wageningen: Wageningen Academic Publishers 2013 : 166-171
Grill, Kalle
2013
Ethics in Public Health and Health Policy: Concepts, Methods, Case Studies, Springer 2013 : 27-46
Grill, Kalle
2012
Ethical Perspectives, Vol. 19, (3) : 547-557
Grill, Kalle
2012
Tidskrift för politisk filosofi, Vol. 16, (3) : 40-49
Grill, Kalle
2012
Public Health Ethics, Vol. 5, (2) : 101-103
Grill, Kalle; Dawson, Angus
2012
Public Health Ethics, Vol. 5, (2) : 116-127
Grill, Kalle; Nihlén Fahlquist, Jessica
2012
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 89, (6) : 462-470
Nihlén-Fahlquist, Jessica; Grill, Kalle
2011
Tidskrift för politisk filosofi, Vol. 15, (1) : 58-62
Grill, Kalle
2011
Public Health: ethical issues, Köpenhamn: Nordic Council of Ministers 2011 : 21-33
Grill, Kalle
2011
Encyclopedia of Applied Ethics, Academic Press 2011 : 359-369
Grill, Kalle
2010
Public Reason, Vol. 2, (2) : 3-20
Grill, Kalle
2009
Encyclopedia of medical decision making, Sage Publications 2009 : 463-467
Grill, Kalle
2009
Public Health Ethics, Oxford University Press 2009, Vol. 2, (2) : 146-157
Grill, Kalle
2009
The philosophy of public health, Ashgate 2009 : 101-110
Grill, Kalle
2007
Theoria, Wiley-Blackwell 2007, Vol. 73, (3) : 248-255
Grill, Kalle
2007
Res Publica, Springer 2007, Vol. 13 : 441-458
Grill, Kalle
2005
Changing views: worlds in play
Grill, Kalle; Eriksson, Anders
2005
Journal of Medical Ethics, Vol. 31 : 648-653
Grill, Kalle; Hansson, Sven Ove
2003
Tidskrift för politisk filosofi, Vol. 7, (1) : 45-57
Grill, Kalle

Forskargrupper

Gruppmedlem