"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kalle Grill

Jag ansvarar för programmet i filosofi och samhällsanalys och undervisar inom etik och politik. Min forskning berör paternalism, folkhälsa, familj, hållbarhet, framtida generationer, ny teknik, m.m.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, NBET.B.340 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Huvuddelen av min forskning hittills har handlat om paternalism - i vilken mån och på vilket sätt liberala värden som frihet och autonomi bör respekteras både i politiken och mer allmänt. Jag har särskilt undersökt hur denna fråga alls ska förstås - om de liberala värdena har en särskild sorts status eller om de är värden bland andra och därför bör vägas mot dessa, som exempelvis välbefinnande och hälsa. Jag har också diskuterat konkreta politikområden där dessa frågor blir aktuella, särskilt inom folkhälsa.

Jag intresserar mig även för helt andra frågor. Jag har deltagit i ett filosofiskt forskningsprojekt om familjerelationer, ett  tvärvetenskapligt om information om risk för ärftlig cancer och ett annat om artificiell intelligens och dess påverkan på demokrati och självbestämmande. Jag var tidigare forskningsledare i ett mindre projekt om hållbarhetsbegreppet och dess koppling till framtida människor. 

Som komplement till min forskning filosoferar jag gärna under lösare former om nästan vad som helst. Jag leder gärna filosofisk samtal och håller föreläsningar. Jag medverkar ibland i radio, främst P1s program Tankar för dagen. Om detta och annat kan du läsa mer på min egen hemsida kallegrill.se.

Kort om min bakgrund: Jag disputerade vid KTH 2009 på en avhandling om antipaternalism och folkhälsopolitik. Jag var anställd vid filosofiska institutionen vid Uppsala Universitet 2010-2012 och gästforskare vid Keele University i Storbritannien 2011-2012 (Research Centre for Law, Ethics and Society). Jag har också haft en anknytning till Birmingham University 2012-2014 ("honorary research fellow" - Medicine, Ethics, Society & History). Jag började som universitetslektor vid idé- och samhällsstudier 2012. Sedan 2017 är jag docent i filosofi. Sedan 2018 är jag s.k. meriterad lärare inom Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem.

European Journal of Education
Vanhée, Loïs; Danielsson, Karin; Enqvist, Lena; et al.
International Journal of Neonatal Screening, MDPI 2023, Vol. 9, (2)
King, Jovanka R.; Grill, Kalle; Hammarström, Lennart
Environmental Ethics, Philosophy Documentation Center 2023, Vol. 45, (3) : 265-286
Grill, Kalle
Utilitas, Cambridge University Press 2023, Vol. 35, (2) : 103-118
Grill, Kalle
American Journal of Bioethics, Taylor & Francis 2022, Vol. 22, (10) : 20-22
Grill, Kalle
The philosophy of online manipulation, Routledge 2022 : 373-391
Grill, Kalle
Nicotine & Tobacco Research, Oxford University Press 2021, Vol. 23, (1) : 9-13
Grill, Kalle
Tidskrift för politisk filosofi, Bokförlaget Thales; Institutet för framtidsstudier 2021, Vol. 25, (1) : 30-47
Grill, Kalle
Journal of Medical Ethics, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 47, (12)
Grill, Kalle; Rosén, Anna
Journal of Applied Philosophy, John Wiley & Sons 2020, Vol. 37, (3) : 467-484
Grill, Kalle
Hereditary Cancer in Clinical Practice, Springer Nature 2020, Vol. 18
Andersson, Andreas; Hawranek, Carolina; Öfverholm, Anna; et al.
Moral Philosophy and Politics, Walter de Gruyter 2020, Vol. 7, (2) : 199-218
Grill, Kalle
The Journal of Clinical Ethics, American Society of Bioethics and Humanities 2020, Vol. 31, (1)
Grill, Kalle
The Routledge handbook of the philosophy of childhood and children, Routledge 2019 : 123-133
Grill, Kalle
The Routledge handbook of the philosophy of paternalism, Abingdon, Oxon: Routledge 2018 : 1-8
Hanna, Jason; Grill, Kalle
The Routledge handbook of the philosophy of paternalism, Routledge 2018 : 46-58
Grill, Kalle
Routledge Handbooks in Applied Ethics
Grill, Kalle; Hanna, Jason
Philosophical Studies, Springer 2017, Vol. 174, (1) : 219-236
Grill, Kalle
Health Care Analysis, Springer 2017, Vol. 25, (4) : 291-307
Grill, Kalle; Dawson, Angus
Journal of Medical Ethics, London: BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 43, (3) : 157-161
Grill, Kalle
Journal of Medical Ethics, BMJ Group 2016, Vol. 42, (5) : 293-301
Grill, Kalle; Voigt, Kristin
New perspectives on paternalism and health care, Springer 2015 : 47-63
Grill, Kalle
Social Theory and Practice, Vol. 41, (4) : 577-578
Grill, Kalle; Scoccia, Danny
Filosofisk Tidskrift, Vol. 35, (3) : 20-26
Grill, Kalle
Social Theory and Practice, Vol. 41, (4) : 692-715
Grill, Kalle
Rationality, Markets and Morals, Vol. 5 : 139-162
Grill, Kalle
Ethics in Public Health and Health Policy: Concepts, Methods, Case Studies, Springer 2013 : 27-46
Grill, Kalle
The ethics of consumption: the citizen, the market and the law : EurSafe 2013, Uppsala, Sweden, 11-14 September 2013, Wageningen: Wageningen Academic Publishers 2013 : 166-171
Grill, Kalle
Tidskrift för politisk filosofi, Vol. 16, (3) : 40-49
Grill, Kalle
Public Health Ethics, Vol. 5, (2) : 101-103
Grill, Kalle; Dawson, Angus
Ethical Perspectives, Vol. 19, (3) : 547-557
Grill, Kalle
Public Health Ethics, Vol. 5, (2) : 116-127
Grill, Kalle; Nihlén Fahlquist, Jessica
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 89, (6) : 462-470
Nihlén-Fahlquist, Jessica; Grill, Kalle
Public Health: ethical issues, Köpenhamn: Nordic Council of Ministers 2011 : 21-33
Grill, Kalle
Tidskrift för politisk filosofi, Vol. 15, (1) : 58-62
Grill, Kalle
Encyclopedia of Applied Ethics, Academic Press 2011 : 359-369
Grill, Kalle
Public Reason, Vol. 2, (2) : 3-20
Grill, Kalle
The philosophy of public health, Ashgate 2009 : 101-110
Grill, Kalle
Encyclopedia of medical decision making, Sage Publications 2009 : 463-467
Grill, Kalle
Public Health Ethics, Oxford University Press 2009, Vol. 2, (2) : 146-157
Grill, Kalle
Theoria, Wiley-Blackwell 2007, Vol. 73, (3) : 248-255
Grill, Kalle
Res Publica, Springer 2007, Vol. 13 : 441-458
Grill, Kalle
Journal of Medical Ethics, Vol. 31 : 648-653
Grill, Kalle; Hansson, Sven Ove
Tidskrift för politisk filosofi, Vol. 7, (1) : 45-57
Grill, Kalle

Jag undervisar i etik och politisk filosofi. Jag är programföreståndare för programmet i filosofi och samhällsanalys.