"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Näridrottsplatser och spontanidrott

Forskningsprojekt UCER har beviljats 400 000 kronor av Riksidrottsförbundet (RF) för att studera effekterna av näridrottsplatser.

I forskningsprojektet undersöks hur och om näridrottsplatser bidrar till spontanidrott och vilka effekterna blir för barn/ungdomar, idrottsföreningar och skolor. Syftet är också att studera hur de främjandeinsatser som görs påverkar användningen. Visar sig näridrottsplatser vara ett fungerande koncept för spontanidrott och ett bra sätt att möta dagens folkhälsoproblem bland barn och ungdomar kan det förväntas att anläggningar av detta slag kommer att byggas på bred front. Det är då viktigt att veta vad som krävs för att anläggningarna ska fungera vilket detta forskningsprojekt undersöker.

Projektansvarig

Anders Hanberger
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 98

Projektöversikt

Projektperiod:

2005-09-01 2007-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka i vilken utsträckning näridrottsplatser bidrar till spontanidrott och undersöka vilka effekterna blir för barn/ungdomar, framförallt nya grupper, idrottsföreningar och skolor. Syftet är också att studera de främjandeinsatser som görs och undersöka hur dessa påverkar användningen.

Idén med näridrottsplatser kommer från Norge där omkring 1 400 så kallade Kulan-anläggningar för spontanidrott har byggts upp. De näridrottsplatser som startas i Sverige är pilotprojekt och av särskilt intresse. Visar sig näridrottsplatser vara ett fungerande koncept för spontanidrott och att bra sätt att möta dagens folkhälsoproblem bland barn och ungdomar kan det förväntas att anläggningar av detta slag kommer att byggas på bred front. Det är då viktigt att veta vad som krävs för att anläggningarna ska fungera vilket detta forskningsprojekt kommer att undersöka. Följande tre övergripande frågor kommer projektet att söka svar på:

Vad krävs för att få till stånd spontanidrott på näridrottsplatser?
Hur används och vilka använder anläggningarna?
Vilka är de kort och långsiktiga effekterna och följderna av Näridrottsplatser?
Näridrottsplatserna studeras i projektet med utgångspunkt i de lokala sammanhang där de växer fram och olika aktörsinsatser och institutionella förutsättningar kommer därvid att analyseras. UCERs pågående utvärdering av en Näridrottsplats i Umeå kommer att kopplas till forskningsprojektet.

Senast uppdaterad: 2023-04-03