Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Josef Fahlen

Josef Fahlen

Jag arbetar som universitetslektor (docent) vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik / sport management.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen Roll: Biträdande prefekt
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar som universitetslektor (docent) vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik / sport management.

I min forskning utforskar jag gränslandet mellan idrottens styrning och organisering och ställer frågor om, å ena sidan, hur politik för idrottsrelaterad verksamhet formas, implementeras och utvärderas, och å andra sidan, hur dylika processer samt andra samhälleliga influenser påverkar organiseringen av idrottsaktiviteter i förenings-, förbunds- och egenorganiserad regi. Gemensamt för dessa frågor är ambitionen att kasta ljus över hur politisk styrning, ledning och organisering har verkliga konsekvenser för utövandet av idrott i termer av fördelning av makt och resurser, samt i termer av prioritering av olika typer av aktiviteter och målgrupper.

Denna ambition materialiseras för närvarande i fyra forskningsprojekt: : 1. Exploring negotiations between member needs and external expectations in sport club boardrooms; 2. Gatekeeping sport governance-the (re)production of (mis)representation in board nomination processes; 3. Sport, youth and social innovation: On civil society as a means of promoting social inclusion in multi-ethnic suburbs; and 4. Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025.

Resultaten från dessa projekt, och från tidigare forskning publiceras primärt i European Sport Management Quarterly, European Journal for Sport and Society, International Journal of Sport Policy and Politics, International Review for the Sociology of Sport, och Sport in Society. I de tre första av dessa tjänstgör jag också som ledamot i redaktionskommittén.

Sedan jag disputerade 2006, med en avhandling om professionaliseringen och kommersialiseringen av svensk ishockey, och utnämndes till docent 2011 har jag fortsatt verka vid Umeå universitet där jag för närvarande agerar biträdande prefekt. Därförutom arbetar jag som gästprofessor vid Seksjon for kultur og samfunn vid Norges idrettshöskole.

Mer om området Idrottspedagogik

2020
European Journal for Sport and Society, Routledge 2020 : 1-12
Evans, Adam B.; Blackwell, Joanna; Dolan, Paddy; et al.
2020
Sport management, del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott, Stockholm: SISU idrottsböcker 2020 : 38-59
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2019
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2019, Vol. 22, (4) : 525-539
Bergsgard, Nils Asle; Borodulin, Katja; Fahlén, Josef; et al.
2019
Sport, Outdoor Life and the Nordic World, Abingdon: Routledge 2019 : 11-25
Bergsgard, Nils Asle; Borodulin, Katja; Fahlén, Josef; et al.
2019
European Sport Management Quarterly, Routledge 2019, Vol. 19, (2) : 265-285
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2019
Book of Abstracts for the 27th European Sport Management Conference : 187-188
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2019
The European Association for Sociology of Sports (EASS) conference, Bø, Norway, May 18-21, 2019
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2019
Book of Abstracts 2019 International Sociology of Sport Conference, University of Otago 2019 : 18-18
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; Skille, Eivind Å.; et al.
2019
16th European Association for Sociology of Sport Conference, Bø, Norway, June 3-6, 2019
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef
2019
European Sport Management Quarterly
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef
2019
Book of Abstracts for the World Congress of Sociology of Sport 2019 : 19-19
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
2019
Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse?, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2019 : 151-165
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2019
European Sport Management Quarterly
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Ann-Maria; et al.
2018
Routledge handbook of physical activity policy and practice, Abingdon: Routledge 2018 : 359-370
Aggestål, Anna; Fahlén, Josef
2018
ISSA 2018 Book of Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association, Lausanne: Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne 2018 : 15-15
Bodemar, Annika; Strittmatter, Anna-Maria; Fahlén, Josef
2018
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum
Fahlén, Josef
2018
Sport management: del 1. Idrottens organisationer i en svensk kontext, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2018 : 92-119
Fahlén, Josef
2018
Sport in Scandinavia and the Nordic Countries, London: Routledge 2018 : 136-172
Fahlén, Josef; Ferry, B. Magnus
2018
Resurser, representation och "riktig" idrott: om jämställdhet inom idrotten, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 : 96-119
Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
2018
ISSA 2018 Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association, Lausanne: Lausanne University 2018 : 18-18
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2018
15th European Association for Sociology of Sport Conference, Bordeaux, France, 23 - 26 May, 2018
Ferry, B. Magnus; Fahlén, Josef
2018
Bordeaux: EASS 2018
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
2018
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2018, Vol. 10, (4) : 621-635
Strittmatter, Anna-Maria; Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; et al.
2018
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (11) : 1686-1703
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus; et al.
2017
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2017, Vol. 52, (4) : 497-517
Fahlén, Josef
2017
International Journal of Sport Policy and Politics, Taylor & Francis 2017, Vol. 9, (4) : 707-722
Fahlén, Josef
2017
Sport policy in small states
Fahlén, Josef; Wickman, Kim; Eliasson, Inger
2017
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2017, (1) : 173-187
Fahlén, Josef; Åsrum Skille, Eivind
2017
International journal of sports science & coaching, Sage Publications 2017, Vol. 12, (4) : 470-480
Johansson, Annika; Fahlén, Josef
2017
The Routledge handbook of talent identification and development in sport, Oxon: Routledge 2017 : 455-465
Skille, Eivind Åsrum; Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2017
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2017
The Values of Sport: Between tradition and (post)modernity: Abstract book, Prague, Czech Republic: 2017 : 54-55
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2017
Book of Abstracts of the 2017 SMAANZ Conference, Gold Coast, Australia: Places, events and sport: Going for gold, Queensland, Australia: Griffith University 2017 : 115-115
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
2016
Idrottsvetenskap: en introduktion, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 233-257
Fahlén, Josef
2016
Book of Abstract EASS 2016: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 55-55
Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 94
Fahlén, Josef; Lindgren, Joakim; Ferry, Magnus; et al.
2016
Utafor sporet?: Idrett, identiteter og regionalisme i nord, Vallset: Oplandske Bokforlag 2016 : 135-167
Fahlén, Josef; Skille, Eivind Å.
2016
International Journal of Sport Policy and Politics, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 8, (3) : 515-531
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
2016
Book of Abstracts EASS 2016: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 49-49
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 95
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef; Lindgren, Joakim
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 93
Lindgren, Joakim; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
2016
ISSA 2016 Book of Abstracts : 8-9
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2015
Social Inclusion, Lisbon: Cogitatio 2015, Vol. 3, (3) : 108-117
Aggestål, Anna; Fahlén, Josef
2015
Sport Clubs in Europe: A Cross-National Comparative Perspective, New York: Springer 2015 : 343-368
Fahlén, Josef
2015
Idéer för idrottsutveckling, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2015 : 211-225
Fahlén, Josef
2015
International Journal of Sport Policy and Politics, London: Routledge 2015, Vol. 7, (3) : 391-406
Fahlén, Josef; Eliasson, Inger; Wickman, Kim
2015
Stockholm: SISU Idrottsböcker 2015