"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Josef Fahlén

Jag arbetar som professor vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar som professor vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik.

I min forskning utforskar jag gränslandet mellan idrottens styrning och organisering och ställer frågor om, å ena sidan, hur politik för idrottsrelaterad verksamhet formas, implementeras och utvärderas, och å andra sidan, hur dylika processer samt andra samhälleliga influenser påverkar organiseringen av idrottsaktiviteter i förenings-, förbunds- och egenorganiserad regi. Gemensamt för dessa frågor är ambitionen att kasta ljus över hur politisk styrning, ledning och organisering har verkliga konsekvenser för utövandet av idrott i termer av fördelning av makt och resurser, samt i termer av prioritering av olika typer av aktiviteter och målgrupper.

Denna ambition materialiseras för närvarande i fyra forskningsprojekt: 1. Exploring negotiations between member needs and external expectations in sport club boardrooms; 2. Gatekeeping sport governance-the (re)production of (mis)representation in board nomination processes; 3. Sport, youth and social innovation: On civil society as a means of promoting social inclusion in multi-ethnic suburbs; and 4. Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025.

Resultaten från dessa projekt, och från tidigare forskning publiceras primärt i European Sport Management Quarterly, European Journal for Sport and Society, International Journal of Sport Policy and Politics, International Review for the Sociology of Sport, och Sport in Society. I de tre första av dessa tjänstgör jag också som ledamot i redaktionskommittén.

Sedan jag disputerade 2006, med en avhandling om professionaliseringen och kommersialiseringen av svensk ishockey, och utnämndes till docent 2011 har jag fortsatt verka vid Umeå universitet där jag för närvarande agerar biträdande prefekt. Därförutom arbetar jag som gästprofessor vid Institutt for idrett og samfunnsvitenskap vid Norges idrettshøgskole.

Mer om området Idrottspedagogik

International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2024, Vol. 59, (4) : 579-597
Lehtonen, Kati; Skille, Eivind Åsrum; Fahlén, Josef
Sport, Education and Society
Renström, Anna; Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Young - Nordic Journal of Youth Research
Strittmatter, Anna-Maria; Skille, Eivind Å.; Stenling, Cecilia; et al.
International Journal of Sport Policy and Politics
Strittmatter, Anna-Maria; Stenling, Cecilia; Skille, Eivind; et al.
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce
Ehnold, Peter; Jarck, Henning; Doherty, Alison; et al.
European Sport Management Quarterly, Routledge 2023, Vol. 23, (2) : 526-543
Skille, Eivind Å.; Lehtonen, Kati; Fahlén, Josef
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2023, Vol. 58, (8) : 1263-1281
Skille, Eivind Å.; Strittmatter, Anna-Maria; Stenling, Cecilia; et al.
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2023, Vol. 58, (1) : 108-125
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
European Sport Management Quarterly, Routledge 2023, Vol. 23, (2) : 586-603
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
Stakeholder analysis and sport organisation, Abingdon: Routledge 2022 : 68-86
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Stakeholder analysis and sport organisations, Abingdon: Routledge 2022 : 3-27
Houlihan, Barrie; Strittmatter, Anna-Maria; Fahlén, Josef
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2022, Vol. 57, (1) : 112-128
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
European Sport Management Quarterly, Routledge 2022, Vol. 22, (5) : 643-662
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
2022 EASS & ISSA World congress of sociology of sport: Why does sociology matter? The role of sport sociology in interdisciplinary research: Book of abstracts
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Routledge research in sport business and management
Strittmatter, Anna-Maria; Fahlén, Josef; Houlihan, Barrie
Stakeholder analysis and sport organisations, Abingdon: Routledge 2022 : 245-259
Strittmatter, Anna-Maria; Houlihan, Barrie; Fahlén, Josef
Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 91-116
Ekholm, David; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
European Journal for Sport and Society, Routledge 2021, Vol. 18, (4) : 287-292
Evans, Adam B.; Clay, Georgia; Fahlén, Josef; et al.
Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 149-173
Holmlid, Stefan; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
Idrett, kjønn og ledelse: festskrift til Jorid Hovden, Bergen: Fagbokforlaget 2021 : 306-322
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
European Journal for Sport and Society, Taylor & Francis 2021, Vol. 18, (2) : 168-186
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Research handbook on nonprofit governance, Edward Elgar Publishing 2021 : 279-293
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
International Journal of Sport Management and Marketing, InderScience Publishers 2020, Vol. 20, (3/4) : 271-288
Bodemar, Annika; Strittmatter, Anna-Maria; Fahlén, Josef
European Journal for Sport and Society, Taylor & Francis 2020, Vol. 17, (2) : 85-95
Evans, Adam B.; Blackwell, Joanna; Dolan, Paddy; et al.
Sport management, del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott, Stockholm: SISU idrottsböcker 2020 : 38-59
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
European Sport Management Quarterly, Taylor & Francis 2020, Vol. 20, (2) : 239-254
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef
Sport, Alcohol and Social Inquiry: A Global Cocktail, Bingley: Emerald Group Publishing Limited 2020 : 131-145
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
European Sport Management Quarterly, Routledge 2020, Vol. 20, (5) : 636-654
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Ann-Maria; et al.
Sport, Outdoor Life and the Nordic World, Abingdon: Routledge 2019 : 11-25
Bergsgard, Nils Asle; Borodulin, Katja; Fahlén, Josef; et al.
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2019, Vol. 22, (4) : 525-539
Bergsgard, Nils Asle; Borodulin, Katja; Fahlén, Josef; et al.
European Sport Management Quarterly, Routledge 2019, Vol. 19, (2) : 265-285
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Book of Abstracts for the 27th European Sport Management Conference : 187-188
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
The European Association for Sociology of Sports (EASS) conference, Bø, Norway, May 18-21, 2019
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Book of Abstracts 2019 International Sociology of Sport Conference, University of Otago 2019 : 18-18
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; Skille, Eivind Å.; et al.
16th European Association for Sociology of Sport Conference, Bø, Norway, June 3-6, 2019
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef
Book of Abstracts for the World Congress of Sociology of Sport 2019 : 19-19
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse?, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2019 : 151-165
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Routledge handbook of physical activity policy and practice, Abingdon: Routledge 2018 : 359-370
Aggestål, Anna; Fahlén, Josef
ISSA 2018 Book of Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association, Lausanne: Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne 2018 : 15-15
Bodemar, Annika; Strittmatter, Anna-Maria; Fahlén, Josef
Sport management: del 1. Idrottens organisationer i en svensk kontext, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2018 : 92-119
Fahlén, Josef
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum
Fahlén, Josef
Sport in scandinavia and the nordic countries, London: Routledge 2018 : 136-172
Fahlén, Josef; Ferry, B. Magnus
Resurser, representation och "riktig" idrott: om jämställdhet inom idrotten, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 : 96-119
Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
ISSA 2018 Abstracts: The 2018 annual conference international sociology of sport association, Lausanne: Lausanne University 2018 : 18-18
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
15th European Association for Sociology of Sport Conference, Bordeaux, France, 23 - 26 May, 2018
Ferry, B. Magnus; Fahlén, Josef
Bordeaux: EASS 2018
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2018, Vol. 10, (4) : 621-635
Strittmatter, Anna-Maria; Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; et al.
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (11) : 1686-1703
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus; et al.
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2017, Vol. 52, (4) : 497-517
Fahlén, Josef
Se film om Josef Fahléns forskning