"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Närvarofrämjande insatser - en genomlysning och kunskapsfördjupning

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Syftet är dels att arbeta fram en uppdaterad och gemensam kollegial bild av Vega- Vännäsby- och Hammarskolans arbete med problematisk skolfrånvaro, hur effektiva de nuvarande närvarofrämjande insatserna är - och kan bli, dels att identifiera behov av kunskapsfördjupning kopplat till problematisk skolfrånvaro och närvarofrämjande insatser.

Projektansvarig

Cristine Isaksson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 74

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-31 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande skolhuvudmän: Vännäs kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2024-04-12