"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nordic Health Data Spaces

Forskningsprojekt Nordic Health Data Spaces kommer att utvärdera beredskapen i Auroraregionen att anta European Health Data Space (EHDS).

Projektet kommer att definiera strategier, policys, tekniska krav och nödvändiga färdigheter och kapacitet. Projektet kommer även att producera exempel och demonstrationer för att visa resultaten, så att våra regioner och alla intressenter fullt ut kan dra nytta av EHDS.

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-09-01 2025-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att stärka lokal och regional gränsöverskridande styrning, öka den regionala gränsöverskridande kapaciteten, minimera hinder vid delning och återanvändning av hälsoinformation, samt att uppnå ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem genom att uppfylla följande mål:

  • Konstruera en grundlinje för datadelning mot Health Data Spaces; skapa förutsättningar för sekundär användning av data; validera resultaten i användningsfall i FI, NO, SE; ta reda på hur en gemensam hälsoinformationsrymd kan underlätta innovation och leverans av hälso- och sjukvårdstjänster samt studera miljöeffekterna på hälsoindikatorer och preventiv hälso- och sjukvård.
  • Skapa en vägkarta för att förbereda hälsoekosystemet och marknaden för EHDS; identifiera de viktigaste aktörerna som främjar EHDS, flaskhalsar för användningen av EHDS och förbättra digitala färdigheter hos arbetskraften och medborgarna samt öka kapaciteten.
  • Säkerställa samarbete inom ekosystemet genom att dra nytta av EHDS-policy och regelverk genom att skapa användningsfall som visar möjligheterna med EHDS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Den officiella projektsidan hittar ni här.

Kontaktpersoner

Lars Öbrand
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 83
Senast uppdaterad: 2024-02-04