"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulrika H. Westergren

Professor i informatik. Mitt forskningsområde är samhällets digitalisering med fokus på digital transformation, Internet of Things och värdeskapande.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för informatik Roll: Biträdande prefekt, Studierektor
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, MIT.A.490 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i informatik och forskar om samhällets digitalisering med fokus på organisationsförändring, nya affärsmodeller, värdeskapande och tillitsfrågor i relation till införandet av ny teknik. Jag är medlem i Swedish Center for Digital Innovation och har under många år bedrivit forskning inom området Internet of Things (IoT), där jag projektleder och genomför studier inom både privat- och offentlig sektor. Som expert inom IoT-området har jag haft en del representationsuppdrag åt det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige och företrätt dem vid ett antal konferenser utomlands. Därutöver är jag medlem i IFIP IoT som bevakar utvecklingen av IoT i en internationell kontext.

Jag är också ställföreträdande och biträdande prefekt, samt studierektor vid Institutionen för informatik. Jag har det övergripande ansvaret för alla institutionens kurser samt våra fem utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och leder vårt strategiska kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete från ett utbildningsperspektiv. Detta innefattar en stor variation av arbetsuppgifter – alltifrån att ta fram processbeskrivningar för olika utbildningsprocesser, leda, initiera, bemanna, utvärdera och följa upp kurs- och programutveckling, hålla individuella utvecklingssamtal med lärare och administrativ personal och leda institutionens utbildningsutskott, till att lägga budget, göra bemanningsplanering och besluta om antagningstal för såväl program som kurser. Jag ingår i institutionens ledningsgrupp och är gruppsuppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetens Utbildningskommitté. 2016 utnämndes jag till meriterad lärare och då jag även under många år har verkat som institutionens företrädare för lika villkor är jag väl insatt i jämställdhets- och lika villkorsarbetets komplexitet och problematik.

Proceedings of the annual Hawaii international conference on system sciences, IEEE 2023 : 6238-6239
Vieru, Dragos; Westergren, Ulrika H.; Vidolov, Simeon; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2023: högskolepedagogiska pärlor - 30 år av utveckling och erfarenheter, Umeå: Umeå University 2023 : 59-60
Westergren, Ulrika H.; Jonsson, Katrin
Hawaii International Conference on System Sciences 2022: Proceedings, University of Hawaiʻi at Mānoa 2022 : 6942-6943
Vieru, Dragos; Westergren, Ulrika H.; Vidolov, Simeon
Scandinavian Journal of Information Systems, Vol. 33, (1) : 17-64
Velsberg, Ott; Jonsson, Katrin; Westergren, Ulrika H.; et al.
Scandinavian Journal of Information Systems, IRIS Association 2021, Vol. 33, (1) : 17-64
Velsberg, Ott; Jonsson, Katrin; Westergren, Ulrika H.; et al.
Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society 2021 : 6420-6421
Vieru, Dragos; Westergren, Ulrika H.; Vidolov, Simeon
Business Horizons, Elsevier 2020, Vol. 63, (6) : 825-839
Saarikko, Ted; Westergren, Ulrika H.; Blomquist, Tomas
Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2020: Digital Government > Digital Government and the Internet of Things (IoT), IEEE Computer Society 2020 : 2030-2039
Saarikko, Ted; Westergren, Ulrika H.; Jonsson, Katrin
European Journal of Information Systems, Taylor & Francis 2020, Vol. 29, (4) : 350-368
Velsberg, Ott; Westergren, Ulrika H.; Jonsson, Katrin
Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2020, IEEE Computer Society 2020 : 5921-
Vieru, Dragos; Westergren, Ulrika H.; Vidolov, Simeon
Unimagined futures: ICT opportunities and challenges, Cham: Springer 2020 : 84-93
Westergren, Ulrika H.
Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-52): Maui, Hawaii, Jan. 8-11, 2019, HICSS 2019 : 6470-6479
Mähler, Viktor; Westergren, Ulrika H.
Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2019 : 6509-6518
Vieru, Dragos; Rivard, Suzanne; Westergren, Ulrika H.; et al.
Information and organization, Elsevier 2019, Vol. 29, (4)
Westergren, Ulrika H.; Holmström, Jonny; Mathiassen, Lars
Research reports in informatics, RR 19.02
Westergren, Ulrika H.; Jonsson, Katrin; Velsberg, Ott
Internet of Things. Information Processing in an Increasingly Connected World
Mähler, Viktor; Westergren, Ulrika H.
The internet of people, things and services: workplace transformations, New York: Routledge 2018 : 111-131
Westergren, Ulrika H.; Saarikko, Ted; Blomquist, Tomas
Business Horizons, Elsevier 2017, Vol. 60, (5) : 667-676
Saarikko, Ted; Westergren, Ulrika H.; Blomquist, Tomas
Umeå: Umeå University 2017
Westergren, Ulrika H.; Saarikko, Ted; Blomquist, Tomas
Umeå: Umeå universitet 2017
Westergren, Ulrika H.; Saarikko, Ted; Blomquist, Tomas
Universitetspedagogiska konferensen 2017: Undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 79-81
Ågren, Per-Olof; H. Westergren, Ulrika
2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2016), IEEE Computer Society 2016 : 5167-5176
Saarikko, Ted; Westergren, Ulrika H.; Blomquist, Tomas
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 61-62
Westergren, Ulrika H
Proceedings of the 46th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), IEEE Computer Society 2013 : 1317-1326
Westergren, Ulrika H; Wennerholm, Elin
Information and organization, Pergamon Press 2012, Vol. 22, (4) : 209-226
Westergren, Ulrika H; Holmström, Jonny
Information Systems and E-Business Management, Vol. 9, (2) : 223-245
Westergren, Ulrika H.
Proceedings of the 43rd Hawaii International Conference on Systems Sciences (HICSS 2010), IEEE Computer Society 2010 : 1340-1349
Westergren, Ulrika H
Industrial informatics design, use and innovation: perspectives and services, Hershey: IGI Global 2010 : 110-121
Westergren, Ulrika H.
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2008 : 123-135
Harr, Rikard; Westergren, Ulrika H.
Information Systems Journal, Vol. 18, (3) : 227-245
Jonsson, Katrin; Westergren, Ulrika H; Holmström, Jonny
Twenty Ninth International conference on information systems, Paris 2008
Westergren, Ulrika H.; Holmström, Jonny
Proceedings of IFIP 8.2/9.5 Conference on Virtuality and Virtualization : 281-293
H. Westergren, Ulrika
Proceedings of the Fifteenth European Conference on Information Systems: University of St. Gallen, Switzerland : 1179-1189
Westergren, Ulrika H.
Proceedings of the 27th Information systems research seminar in scandinavia (Iris 27)
Jonsson, Katrin; Westergren, Ulrika
Proceedings of the QUIS9 conference on Service Excellence in Management: Interdisciplinary Constributions : -
Westergren, Ulrika; Jonsson, Katrin
Design and emotion: the experience of everyday things, London: Taylor & Francis 2004 : 200-204
Westergren, Ulrika; Jonsson, Katrin

Forskningsprojekt

1 november 2017 till 31 december 2018
1 september 2017 till 30 juni 2020