"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Nordic Nature Health Hub

Forskningsprojekt Vår natur – en skattkista med oanade möjligheter! Projektets mål är att skapa en nordisk plattform för forskning och utbildning inom natur och hälsa samt bemöta den växande efterfrågan på nya hälsofrämjande naturprodukter genom en etablerad nordisk virtuell verktygslåda, Nordic Nature Health Hub.

Hubben kommer att innehålla lättåtkomlig och lättförståelig validerad kunskap om naturen och dess hälsoeffekter samt nya verktyg (karta, interaktiv applikation, handbok och kurser) för naturföretagare och alla som rör sig i naturen. Det långsiktiga målet är att den nordiska naturen ska bli känd för sin hälsofrämjande natur, naturprodukter av hög kvalitet, sina etiskt ansvarsfulla naturföretagare och vara ett attraktivt mål för internationella besökare.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-01 2021-08-31

Finansiering

EU Interreg Botnia-Atlantica 1 478 838 €

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  Finland:

  Projektansvarig:
  Pia Smeds, pia.smeds@luke.fi,
  Naturresursinstitutet, c/o Vasa Universitet, Vasa.

  Lena Enlund, lena.enlund@centria.fi,
  Centria Yrkeshögskola, Karleby.
  Marjut Levoska, marjut.levoska@centria.fi,
  Centria Yrkeshögskola, Karleby.
  Martta Ylilauri, martta.ylilauri@uva.fi,
  Vasa Universitet, Vasa.
  Angelique Irjala, angelique.irjala@krs.fi,
  Kristinestads näringslivscentral, Kristinestad.
  Amanda Lund, amanda.lund@krs.fi,
  Kristinestads näringslivscentral, Kristinestad.

  Sverige:

  Lisbeth Slunga Järvholm, lisbeth.jarvholm@vll.se,
  Västerbottens läns landsting, Umeå.
  Ann Dolling, ann.dolling@slu.se,
  Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå.
  Elisabet Bohlin, elisabet.bohlin@slu.se,
  Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå.
  Anna Molander, anna.molander@hushallningssallskapet.se,
  Hushållningssällskapet, Umeå.
  Johnny Berglund, johnny.berglund@lansstyrelsen.se,
  Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå.
  Carlos Paz von Friesen, carlos.paz.von.friesen@lansstyrelsen.se,
  Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå.

Projektbeskrivning

Projektet genomförs tillsammans med Mellersta Österbotten och Österbotten i Finland samt Västerbotten i Sverige.

Umeå universitets roll i projektet

Umeå universitet kommer att medverka vid:

 • Framtagning av utrustning för att mäta hälsoeffekter (fysiologiska tillstånd, välbefinnande och återhämtning) i samband med naturaktiviteter. Målet är att använda en evidensbaserad metod för att kvalitetssäkra positiva hälsoeffekter av erbjudna natur- och kulturarvsbaserade tjänster. Den nya kunskapen över naturens hälsoeffekter tas fram genom att mäta hur naturbaserade verksamheter påverkar hälsan hos besökare till naturföretagare. Resultaten kommer att återfinnas i hubben och vara fritt tillgängliga för alla intresserade företagare och allmänheten.
 • Planering och genomförande av workshops för naturföretagare.
 • Hubbens uppbyggnad.
 • Förmedling av vetenskapliga resultat för företagare/allmänhet i en mera tillgänglig populärvetenskaplig form.
Senast uppdaterad: 2019-11-26