"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Norrängsskolan 2.0

Forskningsprojekt I Norrängsskolan, en F-6 skola i Lycksele, anställdes en klassmentor till varje klass inför läsåret 2017-2018 för att avlasta lärarna.

I projektet utvärderas hur arbetsmiljön och hälsan för lärare i en F-6 skola påverkades vid införandet av så kallade klassmentorer.

Projektansvarig

Maria Nordin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2020-12-31

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Projektet utvärderar införandet av så kallade klassmentorer i Norrängsskolan. I Norrängsskolan, en F-6 skola i Lycksele, anställdes en klassmentor till varje klass inför läsåret 2017-2018 för att avlasta lärarna. Klassmentorernas uppgift är främst att ta hand om det psykosociala i klasserna och hantera värdegrundsfrågor, trygghet, och sociala relationer.

I detta projekt studeras främst hur lärarnas (och klassmentorernas) arbetsmiljö och hälsa påverkas av omorganiseringen. Projektet drivs tillsammans med Anita Pettersson Strömbäck och i nära samarbete med rektor Helena Tellström vid Norrängsskolan, skolchef Samuel Lundström i Lycksele kommun och Per-Daniel Liljegren vid Region Västerbotten.

Senast uppdaterad: 2019-09-18