Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Anita Pettersson-Strömbäck

Anita Pettersson-Strömbäck

Hej!

Anita heter jag och är lektor vid Institutionen för psykologi. Jag forskar i och undervisar om arbetsliv och hälsa ur ett psykologiskt perspektiv.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-108 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6H, 2 trp, NUS Umeå Universitet, 90187 Umeå

Mitt forskningsfokus är hur människors modeller av verkligheten påverkar deras beteende i organisationer och även i förhållande till yttre miljö. I mina studer av arbetsliv och hälsa inkluderar jag faktorer som kommunikation, gruppdynamik, ledarskap samt organisatoriska och samhälleliga strukturer. De områden jag främst har studerat är arbetares, arbetsgivares och experters mentala modeller över kemisk exponering i plastindustri, hur gruvindustrin påverkar lokalbefolkningens upplevelser av sin miljö och hälsa samt hur övergång till flexkontor påverkar arbetsmiljö, hälsa och produktivitet. När det gäller yttre miljö och klimatförändringar har jag tittat på hur personal i äldreomsorg ser på värmeböljors påverkan på äldre och vad allmänheten ser som negativa konsekvenser av klimatförändringar.

Jag har undervisat på en rad av universitets program så som Läkarprogrammet, Internationella kris och konfliktprogrammet samt Psykologprogrammet för att nämna några.

Jag tar även expertuppdrag där jag utreder och föreläser om miljöpsykologi, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap och hälsa. Har anlitats av bl.a. Örnsköldsviks kommun, Boliden Aitik, Lärarnas riksförbund, Miljödomstolen samt FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

2020
International Archives of Occupational and Environmental Health
Sjöberg, André; Pettersson-Strömbäck, Anita; Sahlen, Klas-Göran; et al.
2019
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 25, (1) : 49-67
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
2019
FALF 2019: Book of Abstracts, Linköping: Linköping University Electronic Press 2019 : 145-146
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita
2016
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75 : 17-17
Pettersson-Strömbäck, Anita
2016
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23 : S149-S149
Pettersson-Strömbäck, Anita; Nordin, Maria; Slunga-Järvholm, Lisbeth
2014
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2014:3
Eriksson, Jeanette; Wahlström, Jens; Nordin, Maria; et al.
2014
Barents Newsletter on Occupational Health and Safety, Vol. 17, (2) : 38-40
Pettersson-Strömbäck, Anita
2012
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2012:4
Andersson, Louise; Forsberg, Bertil; Oudin Åström, Daniel; et al.
2012
FOI-R-3488--SE
Pettersson-Strömbäck, Anita; Meister, Kadri; Mossberg Sonnek, Karin
2011
FOI Memo 3827
Liljedahl, Birgitta; Pettersson-Strömbäck, Anita; Prochazka, Helena; et al.
2010
Risk Analysis, Vol. 30, (3) : 488-500
Pettersson-Strömbäck, Anita Elisabeth; Liljelind, Ingrid Elisabeth; Nordin, Steven; et al.
2009
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 4
Pettersson-Strömbäck, Anita; Meister, Kadri; Forsberg, Bertil
2008
Umeå University medical dissertations, 1173
Pettersson-Strömbäck, Anita
2008
The Annals of occupational hygiene, Vol. 52, (7) : 663-671
Pettersson-Strömbäck, Anita; Liljelind, Ingrid; Neely, Greg; et al.
2006
Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Vol. 3, (12) : 713-717
Pettersson-Strömbäck, Anita E; Bergdahl, Ingvar A; Järvholm, Bengt G; et al.
2002
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 2002, Vol. 4, (5) : 706-710
Sunesson, Anna-Lena; Liljelind, Ingrid; Sundgren, Margit; et al.
2001
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Tyoterveyslaitos, Finnish Institute of Occupational Health 2001, Vol. 27, (5) : 311-317
Liljelind, Ingrid E; Rappaport, Stephen M; Levin, Jan-Olof; et al.
2000
Applied occupational and environmental hygiene, Vol. 15, (2) : 195-202
Liljelind, IE; Strömbäck, AE; Järvholm, BG; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2020