"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Norrlands jordbrukshistoria

Forskningsprojekt Projektet gäller kompletterande forskning kring norrländskt jordbruk med ett samlingsverk om Norrlands jordbruk som mål. Det speciella norrländska förhållandena ska lyftas fram och beskrivs utifrån sina egna förutsättningar.

Trots en del nyare verk om Sveriges jordbruks historia är den bild som ges av Norrlands jordbruk ofta förenklad och föråldrad. Det speciella norrländska förhållandena lyfts inte fram och beskrivs inte på ett neutralt sätt utifrån sina egna förutsättningar. Nyare kunskap om Norrlands tidiga jordbruk, som kommit fram under senare år vid t.ex. ämnena arkeologi och miljöarkeologi vid Umeå universitet har inte heller kommit till sin rätt, flera uppgifter om forntida förhållanden framstår som föråldrade och felaktiga. Projektets mål är forskning kring norrländskt jordbruk med syfte att sammanställa och ge ut ett samlingsverk om Norrlands jordbruk.

Projektansvarig

Karin Viklund
Professor emerita
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-01-01 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi

Projektbeskrivning

Det är viktigt med god kunskap om vår agrara historia, inte minst för att förstå förhållandena idag och för att få en stabil grund inför beslut som rör framtiden. Denna kunskap gäller även Norrland. Fäbodväsendet, tamrenskötseln samt skogens och andra binäringars stora betydelse är några av de för norrlandsjordbruket mest karaktäristiska företeelserna. Någon modern översikt över Norrlands agrarhistoria finns dock inte. Dessutom presenteras i många nyare verk en schabloniserad bild. Nyare kunskap om Norrlands tidiga jordbruk, som kommit fram under senare år vid t.ex. ämnena arkeologi och miljöarkeologi vid Umeå universitet, har inte heller kommit till sin rätt och flera uppgifter om forntida förhållanden i Norrland framstår som föråldrade och felaktiga. En arbetsgrupp för Norrländsk Agrarhistoria har därför börjat arbetet med ett bokverk som ska beskriva och diskutera Norrlands jordbruk, utifrån dess egna förutsättningar. Forskning har gjorts men behöver också kompletteras. Utgivningen planeras till 2009- 2010.

(Ämnen: Arkeologi, nordeuropeisk)

Senast uppdaterad: 2019-09-18