"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medborgare i norr 2010 - en frågeundersökning

Under hösten 2010 genomförs en enkätundersökning bland ett slumpmässigt urval om 4000 medborgare i de fyra nordligaste länen. Syftet med enkäten är att fånga in medborgarnas perspektiv på utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i norr. I formuläret ingår bl.a. frågor om hemmahörighet och identitet, uppfattning i regionfrågan, demokrati, regionala medievanor, kultur- och fritidsvanor, regionala utvecklingsförutsättningar samt mäns och kvinnors syn på regional utveckling. Undersökningen innehåller också frågor som fångar in landstingsvalets betydelse i förhållande till andra val. Enkäten har utformats i olika versioner för de olika länen för att kunna innehålla länsspecifika frågor.

Frågornas utformning har till en del samordnats med motsvarande undersökningar som genomförts i region Västra Götaland och region Skåne för att kunna dra slutsatser om likheter och skillnader mellan de olika regionerna. Tanken är också att denna studie skall kunna följas upp med liknande undersökningar framöver för att kunna analysera förändringar över tid i fråga om t.ex. regional identitet och dyn på hur demokratin fungerar på olika nivåer.

Här kan du titta på enkäterna:

Och den informationsbroschyr som gick ut tillsammans med enkäterna:

Senast uppdaterad: 2022-10-28