"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Norrländsk regionstudie

Forskningsprojekt I projektet studerades initiativet att etablera regioner i Norra Sverige 2011-12 - både när det gäller beslutsprocessen och medborgarnas attityder.

Under 2010-2011 fanns långt gångna planer på att ersätta de nordligaste landstingen med nya större regioner. Detta projekt undersökte processen med att få till stånd Region Norrland samt medborgarnas uppfattningar om regionalisering och Norrlands utveckling. Projektet bestod av två etapper, 2008 och 2010, och innefattade bl.a. två enkätundersökningar. Projektet finansierades av de nordligaste landstingen och Umeå universitet och genomförs av en forskargrupp vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Projektansvarig

Anders Lidström
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-01-01 2011-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap
Senast uppdaterad: 2018-06-20