"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Norrländsk regionalisering

Ansvarskommittén presenterade i februari 2007 sitt förslag om bl.a. en förstärkt regional nivå i Sverige. I förslaget ingår att landstingen skall ersättas av 6-9 regioner som förutom rollen som huvudman för hälso- och sjukvården också övertar det övergripande ansvaret för regional utveckling från länsstyrelserna.

Under 2008 initierades en process som syftar till att regionalisera norra Sverige. De fyra nordligaste landstingen har ansökt hos regeringen om att dessa skall få ersättas av två nya regioner – Region Norrland (Norrbotten, Västerbotten och norra Västernorrlands län) och Region MittSverige (Jämtlands län samt Sundsvall och Ånge kommuner).

För att förbereda bildande av Region Norrland har den ideella föreningen Norrstyrelsen bildats med landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt kommunförbunden i de tre länen som medlemmar. Mer information om Norrstyrelsens arbete återfinns på: www.norrstyrelsen.se.

På motsvarande sätt har Jämtlands läns landsting, kommunerna i Jämtland samt Ånge, Sundsvalls och Nordanstigs kommuner bildat Den ideella föreningen för bildandet av Region MittSverige.

Regeringens besked till de ansökande landstingen lämnades i slutet av 2009 och innebar att arbetet med att få till stånd de nya regionerna kom att fördröjas. Bl.a. ansågs att den föreslagna gränsdragningen var mindre lämplig. Siktet är nu inställt på start efter valet 2014. Regeringen har tillsatt en särskild utredare, generaldirektör Mats Sjöstrand, som skall utreda regionfrågan vidare. Han ska bl.a. titta på möjligheten att hitta andra gränsdragningar som kan underlätta för tillkomsten av nya regioner. Utöver detta gör också Sjöstrand en översyn av den statliga förvaltningens regionala indelning. 

Senast uppdaterad: 2022-11-01