"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektet Norrländsk regionstudie 2008

En första studie av regionaliseringsprocessen genomfördes under 2008-09 och redovisades i rapporten "Kan norra Sverige regionaliseras?". Rapporten bidrog med viktiga resultat i om förutsättningarna för Norrlands regionalisering. Bl.a. har forskarna kunnat tydliggöra hur det kunde komma sig att det var så svårt för de olika delarna av Norrland att komma överens i regionfrågan. De enkätundersökningar som ingick kunde bl.a. påvisa att det finns en stark norrländsk identitet bland norrlänningarna, att man har blandade inställningar till nya regioner och att man har en klar orientering mot omvärlden med i huvudsak positiva uppfattningar om globaliseringens konsekvenser.

En viktig iakttagelse var vidare att det krävs en tydligare demokratisk förankring om regioner skall kunna bildas i norra Sverige. Norrlänningarna har en stark gemensam identitet och klara uppfattningar om hur landsändan bör utvecklas. Förutsättningar för nya regioner är goda, men för att regionerna skall bli kraftfulla måste medborgarna blir mer delaktiga i dem, konstaterar forskarna.

Publikationer

Lidström, Anders (red). Kan Norra Sverige Regionaliseras? Beslutsprocesser och medborgarperspektiv. Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet, 2009:1. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 2009.

Senast uppdaterad: 2018-12-06