"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkanspartners

De fyra nordligaste landstingen

 • Norrbottens läns landsting
 • Västerbottens läns landsting
 • Västernorrlands läns landsting
 • Jämtlands läns landsting

Ideella föreningar för bildandet av nya regioner

 • Norrstyrelsen
 • Den ideella föreningen för bildandet av region MittSverige

Samverkande institutioner

 • Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
 • Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet
 • Umeå centrum för genusstudier (UCGS), Umeå universitet
 • Centrum för regionalvetenskap (Cerum), Umeå universitet
 • Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet
 • Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Härnösand

Regionforskning i Sverige

 • SOM-institutet (genomför bl.a. undersökningar i Västsverige och Skåne)
 • Cefos, Göteborgs universitet
 • Centrum för regionalvetenskap (Cerum), Umeå universitet
Senast uppdaterad: 2018-12-06