"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

NPF i förskolan, grundskolan och gymnasiet

Forskningsprojekt

Projektet omfattar en diversitet av aktiviteter som genomförs i nära samarbete mellan forskare vid NFL och skolhuvudmän vid Piteå kommun. Syftet med samverkansprojektet är att tillsammans: (1) identifiera faktorer för lärande och kartlägga behov relaterat till elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och (2) undersöka lärandemetoder och verktyg för att främja lärande hos elever med NPF. Projektet finansieras av Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Projektansvarig

Anna-Maria Johansson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Finansiering

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

ULF samverkansprojekt

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning. Verksamheten ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) ska präglas av jämlika villkor mellan skola och akademi.

Deltagande forskare vid NFL

Senast uppdaterad: 2023-12-18