"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

NPF i förskolan, grundskolan och gymnasiet

Forskningsprojekt

Projektet omfattar en diversitet av aktiviteter som genomförs i nära samarbete mellan forskare vid NFL och skolhuvudmän vid Piteå kommun. Syftet med samverkansprojektet är att tillsammans: (1) identifiera faktorer för lärande och kartlägga behov relaterat till elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och (2) undersöka lärandemetoder och verktyg för att främja lärande hos elever med NPF. Projektet finansieras av Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Projektansvarig

Anna-Maria Johansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 27

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Finansiering

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

ULF samverkanprojekt

Lärarhögskolan vid Umeå universitet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning. Verksamheten ULF (Utbildning, Lärande, Forskning) ska präglas av jämlika villkor mellan skola och akademi.

Senast uppdaterad: 2023-04-21