"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Oropharyngeal Myofunctional Training (OMT) with multiple modalities as methods for reducing snoring and mild to moderate sleep apnea

Forskningsprojekt Projektet undersöker olika träningsmetoder för att minska snarkning och sömnighet samt öka livskvaliteten hos patienter med mild eller måttlig sömnapné.

Forskningsprojektet ingår i Innosleep, ett EU-projekt om sömnapné där svenska, norska och danska universitetssjukhus samarbetar. Målet är att utveckla ett antal tekniska lösningar för sömnapnépatienter som förbättrar deras och deras anhörigas livskvalitet. Planen är att utveckla och implementera en standardiserad bedömningsplan som leder till att fler patienter får behandling som de är motiverade att upprätthålla.

Projektansvarig

Thorbjörn Holmlund
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 23

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-12-01 2025-12-01

Finansiering

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Sömnapné är ett allvarligt kroniskt tillstånd där patienter upplever många långvariga nattliga andningsuppehåll (apnéer) på grund av förträngning av luftvägarna, vilket leder till avbruten sömn och risk för en lång rad allvarliga följdsjukdomar, försämrad livskvalitet och trafikolyckor. Förekomsten av sömnapné ökar över hela världen. InnoSleep är ett samarbetsprojekt om sömnapné mellan danska, norska och svenska partners, som bygger på forskningsresultat och det starka nätverk som det tidigare projektet Sleep Across Waters har byggt upp.

Projektet består av ett samarbete mellan sjukvården och patienter, samt företag som vill öka kunskap om behandling av sömnapné med fokus på innovativ teknik och patienters individuella egenskaper. Bland annat räknar InnoSleep med att ha utvecklat ett antal tekniska lösningar för sömnapnépatienter som förbättrar patienters och anhörigas livskvalitet. Planen är att utveckla och implementera en standardiserad bedömningsplan som leder till att fler patienter får behandling som de är motiverade att upprätthålla. Projektet räknar med att många fler kommer att undersökas och få behandling tidigt. I samarbete med patienter vill projektet också utveckla och genomföra patientutbildning som motiverar sömnapnépatienter att fortsätta sin livslånga behandling.

Det uppskattas att cirka 1 miljon medborgare i ØKS-regionen lider av sömnapné. Dessutom har endast ungefär en av tre erbjudits bedömning och behandling, vanligtvis med CPAP (kontinuerligt positivt luftvägstryck), som fungerar genom att hålla luftvägarna öppna under sömnen. Av de medborgare som erbjuds behandling med CPAP avbryter ungefär hälften behandlingen eftersom det uppfattas som en ohanterlig intervention i vardagen. Detta är ett problem, eftersom obehandlad sömnapné medför en hög risk för komplikationer (inklusive högt blodtryck, förmaksflimmer, trötthet, depression och stroke). Snabbare diagnos och behandling kommer att innebära förbättrad livskvalitet för patienter och anhöriga, bättre och längre anknytning till arbetsmarknaden, ökad trafiksäkerhet och förebyggande av ett brett spektrum av komplikationer, särskilt trötthet, hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Senast uppdaterad: 2023-05-25