"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Orsak, ansvar och moraliska normer

Post-doc projekt Vad är sambandet mellan orsakssamband, ansvar och moraliska normer? Mitt mål i detta projekt är att undersöka hur en noggrann förståelse av orsakssamband kan hjälpa till att belysa denna fråga.

Ibland när dåliga resultat uppstår är det inte omedelbart klart vem som är ansvarig, eller ens om någon är det. Klimatförändringar är ett tydligt exempel. Mitt mål i detta projekt är att ge en bättre förståelse för sådana fall genom att titta på sambandet mellan orsakssamband, ansvar och moraliska normer. Hur påverkar moraliska normer bedömningar av orsakssamband? Hur förs sådana bedömningar in i bedömningar av ansvar? Och kan behovet av att tilldela ansvar för dåliga resultat vara en vägledning för vad våra moraliska normer borde vara?

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2022-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori
Senast uppdaterad: 2021-02-05