"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ortopediskt trauma: Ryggfraktur

Forskningsprojekt SunBurst en registerbaserad studie rörande benbrott i ryggen.

Syftet med studien är att jämföra kirurgisk med icke-kirurgisk behandling av patienter, 18-66 år, med en torakolumbal burstfraktur. I denna nationella studie kommer 202 patienter att inkluderas med start i september 2021. Vi vill ta reda på hur man mår efter behandlingen av denna fraktur. Vi kommer undersöka skillnader i självstartade ryggfunktion, komplikationer och sjukskrivning, behov av smärtstillande och skillnader i komplikationer mellan behandlingarna. Studien leds av professor Paul Gerdhem, professor vid Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset.

Projektansvarig

Johan Wänman
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

v.g se information vid Frakturregistret.

https://sfr.registercentrum.se/forskning/sunburst-study-on-burst-fractures/p/rJUO5mTtd

Senast uppdaterad: 2023-09-10