"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Patienters upplevelse av att akut insjukna och behöva dialysteknisk behandling

Forskningsprojekt Vid akut sjukdom kan njurarnas funktion akut försämras. Detta exempelvis vid sepsis, förgiftning, operationer, fysiskt trauma och uttorkning. I samband med akut försämrad njurfunktion kan dialysbehandling behövas. Vid antikroppsmedierad sjukdom, som vaskulit, kan även plasmaferes behövas. I dagsläget vet man att personer som behandlats med akut dialysbehandling har en försämrad livskvalitet.

För att kunna bemöta och omhänderta personer med svår sjukdom är kunskap om hur de upplever situationen värdefull. En intervjustudie med personer som hastigt insjuknat och behövt rening av blodet genom dialys eller plasmabyte kan ge svar på hur en sådan situation upplevs. Studien genomförs i Västerbotten och intervjuerna är avslutade. Bearbetning och analys av materialet pågår.

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-08-01 2021-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2023-04-05