"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Birgitta Olofsson

Jag är professor i omvårdnad med en förenad anställning till Region Västerbotten; Rörelseorganens Centrum, ortopeden, samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab som omvårdnadsstrateg.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad Roll: Biträdande prefekt
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej! Jag heter Birgitta Olofsson och är professor i omvårdnad och har en förenad anställning till Region Västerbotten, Rörelseorganens Centrum, ortopeden samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab som omvårdnadsstrateg. Min bakgrund inom vården är ortoepdisjuksköterska. Jag

  • har uppdrag som forskarutbildningsansvarig på institutionen för omvårdnad
  • undervisar i flera av institutionen program, företrädelsevis om ortopedisk omvårdnad men även inom vård av äldre
  • forskar framförallt inom vård och omsorg av äldre personer

Min kliniska erfarenhet som sjuksköterska har jag från ortopedkliniken. Mitt avhandlingsarbete handlade om att i en randomiserad kontrollerad studie utvärdera ett multifaktoriellt vårdprogram för patienter som drabbats av höftfrakur. Jag disputerade 2007 och har därefter fortsatt studera orsaker till akut förvirringstillstånd (delirium) efter höft- och hjärtoperationer, och sambandet mellan delirium och demensutveckling. Jag studerar också om smärtbehandling före operation av höftfraktur kan bli bättre, och om hemrehabilitering är möjligt för patienter med höftfraktur, inklusive de med demenssjukdom. Vidare vill jag också öka kunskaperna om vad ett gott åldrande är i GERDA-studien och Silver-MONICA studien. Jag blev docent 2014 i ortogeriatrisk omvårdnad och professor i omvårdnad 2017.

Forskningsområde:
GERDA - GErontologisk Regional DAtabas
, undersöka vad som karakteriserar ett gott åldrande, dels via enkäter (från 65 år ålder) och dels via hembesök (från 85 år och äldre). Silver-MONICA; Syftet är att undersöka hur socioekonomiska och kardiovaskulära faktorer i medelåldern (50-64 år) och kardiovaskulära incidenter senare i livet är relaterade till aktiv och hälsosam åldrande bland mycket gamla människor (≥ 80 år). Höftfrakturer bland äldre personer  Spelar operationsmetod någon roll vad gäller smärta och funktion efter en icke felställd höftfraktur? Doktorandprojektet kommer jämföra smärta och funktion hos äldre personer beroende på operationsteknik, samt att beskriva patienternas upplevelse av rehabiliteringsprocessen över tid. Vi kommer undersöka sambandet mellan höftfraktur och depressiva symtom samt riskfaktorer för ökad 36 månaders mortalitet bland gamla människor, med särskilt fokus på delirium, demenssjukdomar och depressiva symtom. OPPA: Operationssjuksköterskors perspektiv på säker perioperativ vård av patient som genomgår artroplastikoperation. Kan den perioperativa processen förbättras och bli mer patientsäker genom att följa upp de infektionsförebyggande åtgärderna på operationssalen? Undersöka möjligheter och hinder för operationsteamet att följa de nationella infektionsförebyggande riktlinjerna.  Vilka attityder har svenska operationssjuksköterskor till patientsäkerhet? Finns U-CHEC - Umeå Centre of Health Science;  ett multidisciplinärt ledande akademiskt och kreativt centra som bidrar till jämlik och hållbar utveckling av hälsa och välfärd i Sverige och internationellt. det svaga områden i patientsäkerhets kulturen på operation som kan stärkas och ge möjlighet till en förbättring.

 

Ortoger Hemrehab studien, utvärdera om ett geriatriskt sjukhusanknutet hemrehabiliteringsteam kan minska vårdtiderna och reducera återinläggningarna för äldre patienter med höftfraktur. MIDRED - Multidimensionellt InterDisciplinärt REhabiliteringsprogram för äldre personer i ordinärt boende med Demens, det övergripande syftet med studien är att utvärdera huruvida ett personcentrerat multidimensionellt tvärvetenskapligt rehabiliteringsprogram för äldre personer med demens som bor hemma, inklusive utbildning och rådgivning till de primära vårdgivare, ökar andelen personer med demens som fortfarande bor kvar hemma efter två och tre år. Nu-DESC-studien, att studera riskfaktorer för akut förvirringstillstånd (delirium) efter hjärtoperation och studera komplikationer av delirium ett och tre år efter hjärtoperation. Femoralisblockad-studien, utvärdera om tidigt anläggande av femoralisblockad hos patienter med höft fraktur kan minska det pre- och peroperativa behovet av systemisk analgetika och därmed också antalet postoperativa komplikationer. Amp-studien; utvärdera om perifer intermittent nervblockad kan minska fantomsmärta vid amputation jämfört med sedvanlig smärtlindring med epidural. 

Archives of gerontology and geriatrics (Print), Elsevier 2024, Vol. 122
Almevall, Ariel; Dahlin Almevall, Albin; Öhlin, Jerry; et al.
The International Journal of Aging & Human Development
Bergfrid, Martin; Gustafson, Yngve; Littbrand, Håkan; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 19, (4)
Jonsson, Fanny; Olofsson, Birgitta; Söderberg, Stefan; et al.
Journal of Clinical Nursing
Nyberg, Anette; Jirwe, Maria; Fagerdahl, Ami; et al.
BMJ open quality, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 13, (1)
Nyberg, Anette; Olofsson, Birgitta; Fagerdahl, Ami; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Snellman, Sandra; Hörnsten, Carl; Olofsson, Birgitta; et al.
Scandinavian Cardiovascular Journal, Taylor & Francis 2023, Vol. 57, (1)
Claesson Lingehall, Helena; Gustafson, Yngve; Svenmarker, Staffan; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Lindelöf, Nina; Nilsson, Ingeborg; Littbrand, Håkan; et al.
Ortopediskt magasin, Järna: Svensk ortopedisk förening 2023, (1) : 22-25
Morberg, Per; Paradowski, Przemyslaw; Röding, Fredrik; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2023, Vol. 51, (5) : 744-753
Nyqvist, Fredrica; Nilsson, Ingeborg; Näsman, Marina; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Olofsson, Erika; Gustafson, Yngve; Mukka, Sebastian; et al.
Sage Open Nursing, Sage Publications 2023, Vol. 9 : 1-10
Unneby, Anna; Olofsson, Birgitta; Lindgren, Britt-Marie
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2023, Vol. 93, (1) : 61-74
Weidung, Bodil; Lövheim, Hugo; Littbrand, Håkan; et al.
Geriatric Nursing, Elsevier 2022, Vol. 48 : 37-42
Almevall, Albin Dahlin; Wennberg, Patrik; Zingmark, Karin; et al.
Delirium Communications
Amgarth-Duff, Ingrid; Hosie, Annemarie; Caplan, Gideon A.; et al.
Gastroenterology Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2022, Vol. 45, (4) : 211-230
Boman, Erika; Nylander, Malin; Oja, Josefine; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Burman, Maria; Hörnsten, Carl; Gustafson, Yngve; et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Springer 2022, Vol. 26, (7) : 706-713
Burman, Maria; Hörnsten, Carl; Öhlin, Jerry; et al.
Aging & Mental Health, Routledge 2022, Vol. 26, (2) : 431-437
Johansson, Sanna; Lövheim, Hugo; Olofsson, Birgitta; et al.
BMC Geriatrics, Springer Nature 2022, Vol. 22, (1)
Karlsson, Åsa; Olofsson, Birgitta; Stenvall, Michael; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2022, Vol. 19 : 1441-1453
Lampinen, Josefine; Conradsson, Mia; Nyqvist, Fredrica; et al.
Sage Open Nursing, Sage Publications 2022, Vol. 8 : 1-10
Unneby, Anna; Gustafson, Yngve; Olofsson, Birgitta; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2022, Vol. 19 : 545-554
Viglund, Kerstin; Olofsson, Birgitta; Lundman, Berit; et al.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, S. Karger 2022, Vol. 51 : 135-141
Öhlin, Jerry; Toots, Annika; Littbrand, Håkan; et al.
BMJ open quality, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 10, (4)
Nyberg, Anette; Olofsson, Birgitta; Otten, Volker T C; et al.
Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 201-210
Olofsson, Birgitta
Journal of Aging and Physical Activity, Human Kinetics 2021, Vol. 29, (4) : 678-685
Öhlin, Jerry; Gustafson, Yngve; Littbrand, Håkan; et al.
Clinical Interventions in Aging, DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2020, Vol. 15 : 1575-1586
Karlsson, Åsa; Berggren, Monica; Olofsson, Birgitta; et al.
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier 2020, Vol. 101, (4) : 571-578
Karlsson, Åsa; Lindelöf, Nina; Olofsson, Birgitta; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2020, Vol. 17 : 31-41
Näsman, Marina; Niklasson, Johan; Nygård, Mikael; et al.
Journal of Aging Research, Hindawi Publishing Corporation 2020, Vol. 2020
Näsman, Marina; Niklasson, Johan; Saarela, Jan; et al.
BMC Geriatrics, Springer 2020, Vol. 20
Öhlin, Jerry; Ahlgren, Anders; Folkesson, Robert; et al.
Clinical Rehabilitation, Sage Publications 2019, Vol. 33, (1) : 64-73
Berggren, Monica; Karlsson, Åsa; Lindelöf, Nina; et al.
AANA Journal, American Association of Nurse Anesthetists 2019, Vol. 87, (4) : 277-284
Kollberg, Sandra E.; Häggström, Ann-Cristin E.; Claesson Lingehall, Helena; et al.
Aging & Mental Health, Routledge 2019 : 84-91
Näsman, Marina; Niklasson, Johan; Saarela, Jan; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (11-12) : 2309-2318
Smulter, Nina; Claesson Lingehall, Helena; Gustafson, Yngve; et al.
Journal of Nursing Home Research, Vol. 4 : 49-55
Burman, Maria; Hörnsten, Carl; Carlsson, Maine; et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2018, Vol. 33, (4) : 623-632
Olofsson, Birgitta; Persson, Maria; Bellelli, G.; et al.
Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Saunders Elsevier 2018, Vol. 32, (2) : 684-690
Smulter, Nina; Lingehall, Helena Claesson; Gustafson, Yngve; et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 69 : 61-68
Niklasson, Johan; Näsman, Marina; Nyqvist, Fredrica; et al.
Injury, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 48, (7) : 1542-1549
Unneby, Anna; Svensson, Olle; Gustafson, Yngve; et al.
BMC Geriatrics, Vol. 16
Berggren, Monica; Stenvall, Michael; Englund, Undis; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 17, (5) : 464.e9-464.e15
Karlsson, Åsa; Berggren, Monica; Gustafson, Yngve; et al.
Journal of Psychosomatic Research, Vol. 85 : 75-75
Niklasson, Johan; Hörnsten, Carl; Conradsson, Mia; et al.
Osteoporosis International, Vol. 27, (3) : 923-931
Wiklund, Robert; Toots, Annika; Conradsson, Mia; et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Paris: Springer 2015, Vol. 19, (4) : 461-467
Burman, Maria; Säätelä, S.; Carlsson, Maine; et al.
BMC Nursing, BioMed Central 2015, Vol. 14
Claesson Lingehall, Helena; Smulter, Nina; Olofsson, Birgitta; et al.

Utbildningsområde:
Ortopedisk och geriatrisk omvårdnad, akut förvirringstillstånd (delirium), metodkurser i kvantitativ metod på grund och avancerad nivå.

Birgitta Olofsson, professor i omvårdnad

Hör Birgitta prata om sin forskning

Fika efter en forskare

Är det du eller jag som är förvirrad?

Birgitta Olofsson, institutionen för omvårdnad