"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PEARL-PD

Forskningsprojekt PEARL-studien är en klinisk studie av dopamintransportörer i tidig Parkinsons sjukdom.

PEARL-PD-projektet ([18F] FE-PE2I PET / CT-studie av dopamintransportörer i tidig Parkinsons sjukdom) är en ideell, akademisk klinisk prövning (Eudra CT-nr: 2015–003045-26) som utvärderar den diagnostiska prestandan hos en ny, mycket selektiv positronemissionsspårare (PET) för dopamintransportören (DAT). PEARL-PD-studien genomförs i samarbete med forskare från flera discipliner vid Umeå universitet samt forskarna vid Karolinska institutet som utvecklat detta spårämne.

Projektansvarig

Susanna Jakobson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 31 79

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-11-01 2020-06-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

Projektbeskrivning

Spårämnet, [18F] FE-PE2I är en av de mest selektiva föreningarna för DAT och möjliggör högkvalitativ in vivo-avbildning av DAT i hjärnan, inklusive mellanhjärnan. 


Det övergripande målet för PEARL-PD-projektet är att förbättra diagnostiken av idiopatiska parkinsoniska syndrom t.ex. Parkinsons sjukdom (PD) i en tidig fas av sjukdomen. Studien är utformad för att utvärdera diagnostisk prestanda och säkerhet vid klinisk avbildning, men också för att få mer kunskap om den dopaminerga funktionen hos parkinsoniska patienter och i friskt tillstånd hos äldre människor. Inom PEARL-PD-studien har human helkroppsavbildning och dosimetri av [18F] FE-PE2I utvärderats för första gången. 


Patienter med de novo idiopatisk parkinsonism och friska frivilliga deltar i studien, som inkluderar baslinje DAT-avbildning med [18F] FE-PE2I PET / CT och [123I] FP-CIT SPECT (DaTSCAN™), cerebral perfusionsavbildning med [15O] H2O PET / CT, morfologisk och funktionell MR, genetisk testning och flera kliniska tester. Deltagarna följs upp efter 2 år för en klinisk diagnostisk omprövning. Projektet startade i november 2015 och avslutades i juni 2020. 


Involverade UFBI-medlemmar och partners: Susanna Jakobson Mo (PI), Lars Jonasson, Jan Axelsson Katrine Riklund, Lars Forsgren, Rebeca de Peredo Axelsson, Kajsa Burström. 


Övriga medarbetare och medarbetare i PEARL-PD: Sara af Bjerkén (Inst. för integrativ medicinsk biologi IMB, Umeå universitet) Jan Linder, Niklas Lenfeldt och Mona Edström (Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet), Anne Larsson-Strömvall och Helena Lizana (Inst. för strålningsvetenskap, strålningsfysik, Umeå universitet), Andrea Varrone och Christer Halldin (Inst. för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning,  Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige) 

Senast uppdaterad: 2023-10-06