"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per Engdahl, den Nysvenska rörelsen och svensk (ny)fascism

Doktorandprojekt Detta forskningsprojekt avser att undersöka den svenska fascisten Per Engdahls ideologi. Undersökningen kommer att sträcka sig från Engdahls start under mellankrigstiden till hans död 1994, och inkluderar således både perioden för historisk fascism och den efterkrigstida nyfascismen.

Engdahls ideologi, som han kallade nysvensk socialism (och sedermera bara nysvenskhet), var en antimarxistisk socialism som var emot klasstrider till förmån för nationell gemenskap, emot politisk (parlamentarisk) demokrati men för social och ekonomisk demokrati. Ideologianalysen kommer att baseras på den brittiska statsvetaren Michael Freedens modell av hur ideologier är konstruerade som kombinationer av koncept, vars betydelser är omstridda och mångtydiga, men som fylls med och låses i mening genom dess kopplingar till varandra.

Projektansvarig

Mikael Rahm
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 27

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-08-31 2024-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia

Projektbeskrivning

Engdahl var under efterkrigstiden en viktig aktör inom den europeisk nyfascismen som en av ledarna för den s.k. Malmörörelsen/ESB (Europäische Soziale Bewegung), som var ett nätverk av (väst)europeiska nyfascistiska organisationer efter andra världskriget. Detta innebär att en studie av Engdahl spänner över förändringen från historisk fascism till nyfascism, vilket är något få tidigare studier av fascism och nyfascism gjort.

Engdahl formulerade en distinkt, originell version av (ny)fascism och blir därmed en intressant fallstudie i ett internationellt perspektiv av komparativa fasciststudier, där även transnationella aspekter blivit alltmer uppmärksammade under senare tid.

Senast uppdaterad: 2022-12-15