"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Perspektiv på historiefilmslitteracitet – En didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilm.

Doktorandprojekt Ungdomar ser mycket spelfilm och spelfilm används också i historieundervisningen. Frågan är vilken roll den kan spela för hur elever skapar mening till historien?

Maria Deldén menar i en ny avhandling att kunskap om hur historieförståelse samspelar med elevers emotionella erfarande och spelfilmers berättarspråk kan främja den historiska spelfilmens potential som pedagogiskt verktyg.

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-01 2017-09-29

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Länk till avhandlingen

Senast uppdaterad: 2019-09-18