"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Plack på tänderna- hur ser den egentligen ut på molekylär nivå?

Forskningsprojekt Den orala biofilmen (tandplack) är ett komplext nätverk mellan bakterier och annan vävnad i munnen. Vi använder proteinkristallografi för att studera dess molekylära komponenter i detalj för att på så sätt kunna förstå hur den byggs upp och fungerar.

Tandplack består av ett nätverk av salivproteiner, bakterier och polysackarider. En normal bakterieflora skyddar mot patogena mikroorganismer som orsakar karies och andra orala sjukdomar. Om miljön i munnen förändras kan emellertid de patogena bakterierna ta över och orsaka besvär. Vi studerar struktur och funktion av de bakterieproteiner som korsbinder till andra bakterier och proteiner i biofilmen, främst ytproteiner från de tidiga kolonisatörerna. Målet är att kristallisera proteinerna och lösa deras tredimensionella strukturer med hjälp av röntgenkristallografi.

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-09-01 2010-12-31

Finansiering

Finansår , 2008, 2009, 2010, 2011

huvudman: Karina Persson, finansiar: VR, y2008: 466, y2009: 466, y2010: 466, y2011: 466,

huvudman: Karina Persson, finansiar: Magn Bergvalls stiftelse, y2008: 65, y2009: , y2010: , y2011: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för odontologi

Forskningsområde

Klinisk medicin, Molekylär medicin

Projektbeskrivning

Plack på tänderna byggs upp av bl a salivproteiner, bakterier och kolhydrater. Har man en normal bakterieflora består placken främst av bakteriestammar som skyddar mot de patogena bakterier som orsakar kariesangrepp och andra orala sjukdomar. Om miljön i munnen förändras kan emellertid de patogena bakterierna ta över och orsaka besvär.
Vi studerar struktur och funktion av några av de bakterieproteiner som används för att korsbinda till andra bakterier och proteiner i biofilmen. Vi har främst fokuserat på ytproteiner från de tidiga kolonisatörerna Streptococcus gordonii och Actinomyces naeslundii samt den sena kolonisatören Porhyromonas gingivalis. Målet med projektet är att kristallisera proteinerna och lösa deras tredimensionella strukturer med hjälp av röntgenkristallografi. Strukturerna ger en bild av proteinerna på atomnivå och är ett viktigt redskap för att förstå vilka mekanismer som ligger bakom bildandet av plack samt skillnaden i bindning mellan kommensala bakterier och de mer patogena.

Senast uppdaterad: 2019-09-18