Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylär medicin

Reportage och porträtt

Vill lura kroppen bli frisk

Jonas von Hofsten forskar om en sjuk muskelcell kan luras bete sig som om den är en frisk muskelcell.

Försöker förstå vad som är fel i en cancercell

Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller - utan att röra kroppens normala celler.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Charpentier: "Jag saknar verkligen klimatet på Umeå universitet"

Fina ord, minnen och skratt. Så firade Umeå universitet Nobelpriset med Emmanuelle Charpentier på länk.

Fokus på muskler hos friska och sjuka

Per Ståls forskning är fokuserad på att öka kunskapen om frisk och sjuk muskulatur.

Immunsystemets influencers vid utveckling av typ 1-diabetes

Kristina Lejon, professor i immunologi, studerar hur immunsystemet fungerar både vid hälsa och vid sjukdomar.

Infrastruktur

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Nanopartikel upptäckt som kan motverka Alzheimer och Parkinson

En mikroskopisk molekyl med ett speciellt grundämne kan hålla tillbaka bildningen av plack i hjärnan.

Friska miljoner till covid-forskning i Umeå

Hur länge vaccination mot covid-19 skyddar ska undersökas i ett projekt med stöd från Vetenskapsrådet.

Donation ger mer forskning om läkemedel mot coronavirus

Ett projekt om att förstå hur coronavirus tar över cellen och sedan kanske hitta motmedel får ett tillskott.

Framtidens läkemedel mot virus utvecklas i Umeå

Forskare i Umeå undersöker möjliga läkemedel mot coronavirus. Kanske kan det räcka med en inhalator.

Upptäckt om hur vissa covidvacciner öppnar cellens dörrar ger nya möjligheter

Vissa vacciner mot covid-19 tar sig in i cellerna en annan väg än man tidigare trott. Det kan ge nya verktyg.

Nya vägar till måltavlor för framtida antibiotika

Maria Fällmans och Kemal Avicans idé blev ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete med Icelab.

De fem senaste forskningsprojekten

Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Myggburna zoonoser i djur och människor
Forskningsområde: Molekylär medicin
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Neuromuskulära skador i övre luftvägarna vid obstruktiv sömnapné (OSA)
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Tid 10 oktober 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andreas Hörnblad
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsområde: Molekylär medicin
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Changchun Chen
Syrgasdetektion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Gemma Atkinson
Functional evolution of (p)ppGpp-synthesising/hydrolysing stress response proteins and ABCF translation and antibiotic resistance factors
Forskningsområde: Molekylär medicin
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Jonas von Hofsten-forskargrupp
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Laboratory of Neurodegeneration and Repair
Sjukdomsmekanismer, neuroprotektion och klinisk symtombild vid Parkinsons sjukdom
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsområde: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsområde: Molekylär medicin
Linda Sandblad
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.
Matthew Francis grupp
Molecular insights into Yersinia-target cell contact: envelope stress and mechanisms of pathogenesis
Forskningsområde: Molekylär medicin
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Monica Holmberg
Målet med vår forskning är att identifiera sjukdomsgener/proteiner som orsakar neurologiska och neuromuskulära sjukdomar och att bidra till ökad...
Forskningsområde: Molekylär medicin