Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Molekylär medicin

Reportage och porträtt

Vill lura kroppen bli frisk
Vill lura kroppen bli frisk

Jonas von Hofsten forskar om en sjuk muskelcell kan luras bete sig som om den är en frisk muskelcell.

Försöker förstå vad som är fel i en cancercell
Försöker förstå vad som är fel i en cancercell

Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller - utan att röra kroppens normala celler.

Skulptering av cellens membran
Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Charpentier: "Jag saknar verkligen klimatet på Umeå universitet"
Charpentier: "Jag saknar verkligen klimatet på Umeå universitet"

Fina ord, minnen och skratt. Så firade Umeå universitet Nobelpriset med Emmanuelle Charpentier på länk.

Fokus på muskler hos friska och sjuka
Fokus på muskler hos friska och sjuka

Per Ståls forskning är fokuserad på att öka kunskapen om frisk och sjuk muskulatur.

Immunsystemets influencers vid  utveckling av typ 1-diabetes
Immunsystemets influencers vid utveckling av typ 1-diabetes

Kristina Lejon, professor i immunologi, studerar hur immunsystemet fungerar både vid hälsa och vid sjukdomar.

Infrastruktur

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Upptäckt om hur vissa covidvacciner öppnar  cellens dörrar ger nya möjligheter
Upptäckt om hur vissa covidvacciner öppnar cellens dörrar ger nya möjligheter

Vissa vacciner mot covid-19 tar sig in i cellerna en annan väg än man tidigare trott. Det kan ge nya verktyg.

Nya vägar till måltavlor för framtida antibiotika
Nya vägar till måltavlor för framtida antibiotika

Maria Fällmans och Kemal Avicans idé blev ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete med Icelab.

Ämne i kroppen ger mer fett men mindre diabetes
Ämne i kroppen ger mer fett men mindre diabetes

Proteiner som spelar en nyckelroll vid omvandling till fettceller ger märkligt nog mindre typ 2-diabetes.

Genombrott om diarrévirus öppnar för nya vacciner
Genombrott om diarrévirus öppnar för nya vacciner

Forskare har på atomnivå kartlagt ett virus som öppnar för nya behandlingar även mot covid-19.

Umeå i topp när VR ger virusmiljoner
Umeå i topp när VR ger virusmiljoner

Umeå får 24 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för forskning kring virus eller virusorsakade tillstånd.

Gensax kan bli hjälp mot covid-19
Gensax kan bli hjälp mot covid-19

Emmanuelle Charpentier forskar nu om hur CRISPR-Cas9 kan visa hur covid-19 tar sig in i kroppen.

De fem senaste forskningsprojekten

COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Myggburna zoonoser i djur och människor
Forskningsområde: Molekylär medicin
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Neuromuskulära skador i övre luftvägarna vid obstruktiv sömnapné (OSA)
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Tid 10 oktober 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bromsande och aptitretande funktioner hos makrofagerna
Forskningsområde: Molekylär medicin
Tid 28 oktober 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andreas Hörnblad
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsområde: Molekylär medicin
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Changchun Chen
Syrgasdetektion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Jonas von Hofsten-forskargrupp
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Laboratory of Neurodegeneration and Repair
Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som innebär att dopaminerga neuron dör i substantia nigra, en del av ventrala mesencephalon....
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsområde: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsområde: Molekylär medicin
Linda Sandblad
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Monica Holmberg
Målet med vår forskning är att identifiera sjukdomsgener/proteiner som orsakar neurologiska och neuromuskulära sjukdomar och att bidra till ökad...
Forskningsområde: Molekylär medicin
Patrik Danielson-forskargrupp
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Richard Lundmark-forskargrupp
studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer