Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylär medicin

Reportage och porträtt

Vill lura kroppen bli frisk

Jonas von Hofsten forskar om en sjuk muskelcell kan luras bete sig som om den är en frisk muskelcell.

Försöker förstå vad som är fel i en cancercell

Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller - utan att röra kroppens normala celler.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Charpentier: "Jag saknar verkligen klimatet på Umeå universitet"

Fina ord, minnen och skratt. Så firade Umeå universitet Nobelpriset med Emmanuelle Charpentier på länk.

Fokus på muskler hos friska och sjuka

Per Ståls forskning är fokuserad på att öka kunskapen om frisk och sjuk muskulatur.

Immunsystemets influencers vid utveckling av typ 1-diabetes

Kristina Lejon, professor i immunologi, studerar hur immunsystemet fungerar både vid hälsa och vid sjukdomar.

Infrastruktur

Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...

Nyheter

Umeåforskare prisas för G4-strukturer i DNA

Nasim Sabouri får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris för sina studier av Pfh och G4-strukturer i DNA.

Avhandling: Mekanistiska och morfologiska studier av Aβ-amyloidbildning

Om hur proteiner klumpar ihop sig och korsinteragerar för att ge Alzheimers sjukdom, handlar avhandling.

Emmanuelle Charpentier mentor för forskarsatsning i Umeå

Umeå universitet stimulerar till spjutspetsforskning i ett program med nobelpristagaren som mentor.

Rätt ljus på mammas mage kan vara viktigt för fostret

En möjlig koppling mellan ljus under graviditeten och hur fostrets hjärna utvecklas har upptäckts.

Ny metod möjliggör detaljstudier av mänskliga organ i 3D

Ny metod för att studera organ med mikrometerprecision kan få betydelse för förståelse av flera sjukdomar.

Nanopartikel upptäckt som kan motverka Alzheimer och Parkinson

En mikroskopisk molekyl med ett speciellt grundämne kan hålla tillbaka bildningen av plack i hjärnan.

De fem senaste forskningsprojekten

Drivkrafter för bildandet av stabila membranvesiklar i celler
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Myggburna zoonoser i djur och människor
Forskningsområde: Molekylär medicin
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andreas Hörnblad
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsområde: Molekylär medicin
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Changchun Chen lab
Vi forskar om akut och kronisk syrgasdetektion i nematoden C. elegans.
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Gemma Atkinson
Funktionell utveckling av stressresponsproteiner samt translation och antibiotikaresistensfaktorer.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Jonas von Hofsten-forskargrupp
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Laboratory of Neurodegeneration and Repair
Sjukdomsmekanismer, neuroprotektion och klinisk symtombild vid Parkinsons sjukdom
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsområde: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Linda Sandblad
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.
Matthew Francis Lab
Francis laboratorium har som ambition att förstå bakteriers fysiologi och patogenes.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...