"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylär medicin

Inom molekylär medicin fokuserar forskare på förstå ärftliga, molekylära och cellulära mekanismer som orsakar t.ex hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, infektions- och neurodegenerativa sjukdomar. Kunskapen används även för tidig diagnos och upptäckt av sjukdomar och för utveckling av effektiva behandlingsmetoder. Den möjliggör utveckling av precisionsmedicin då behandling skräddarsys för varje patient. Forskningen omfattar cellbiologi, molekylärbiologi, bioinformatik, genomik och systembiologi.

Nyheter

Elektronmikroskopbild på gula prickar på blå botten
Nedbrytning av cellvägg nyckel vid spridning av resistens

Ett enzym bryter ned bakteriens cellvägg och underlättar överföring av antibiotikaresistens, visar studie.

Stefan Björklund
Upptäckt av ny mekanism som styr celldelning

Hur ett proteinkomplex flyttar sig utefter gener kan ha betydelse när celler delar sig, visar ny studie.

CRISPR-tekniken illustrerad som DNA-spiral med muterade gener som korrigerats med genteknik.
Gen upptäckt som kan skydda vid allvarlig muskelsjukdom

En specifik gen kan få en nyckelroll i nya behandlingar som förhindrar att muskler i kroppen bryts ned.

Friska VR-miljoner till medicinska Umeåforskare

Nästan 65 miljoner kronor till medicinsk forskning vid Umeå universitet från Vetenskapsrådet.

Eris – ny variant av covid-19 nu i Sverige

Den nya covidvarianten är inte värre än tidigare varianter, men fortfarande klokt med vaccin och testning.

Mångmiljonsatsning på infektionsforskning

MIMS får 67,5 miljoner kronor från Kempestiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt universitetet.

Reportage och porträtt

Tarmbakterier kan ge ledtrådar till bot av sjukdomar

André Mateus undersöker hur läkemedel och mikrobiomet i människans tarmar fungerar tillsammans.

Fyrsträngat DNA i ny typ av cancerbehandling

Nasim Sabouris forskning ligger till grund för arbete med att utveckla nya typer av läkemedel mot cancer.

Vill hitta och bromsa diabetes typ 2

Elin Chorells mål är att det ska gå bromsa diabetes typ 2 och anpassa behandling efter varje enskild individ.

Vill lura kroppen bli frisk

Jonas von Hofsten forskar om en sjuk muskelcell kan luras bete sig som om den är en frisk muskelcell.

Försöker förstå vad som är fel i en cancercell

Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller – utan att röra kroppens normala celler.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Infrastrukturer

BioMolecular Characterization Umeå
BMCU är tvärvetenskaplig infrastruktur för att karakterisera biomolekyler.
Enheten för biobanksforskning
Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge...
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)
NBIS erbjuder bioinformatisk support, infrastruktur och fortbildning.
NorthPop
NorthPop är en infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten.
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...
Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.

Profilområden och forskargrupper

Andreas Hörnblad lab
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Andreas Kohler Lab
Mitokondriell proteinkvalitetskontroll vid hälsa, åldrande och sjukdom
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Changchun Chen lab
Vi forskar om akut och kronisk syrgasdetektion i nematoden C. elegans.
Chorell Research Lab
Fokuserar på fetma-relaterad sjuklighet och dess koppling till typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
Gemma Atkinson
Funktionell utveckling av stressresponsproteiner samt translation och antibiotikaresistensfaktorer.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Jan Oscarsson Lab
Vi studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Jonas von Hofsten lab
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Laboratory of Neurodegeneration and Repair
Sjukdomsmekanismer, neuroprotektion och klinisk symtombild vid Parkinsons sjukdom.
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsområde: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap

De senaste forskningsprojekten

Ultrasnabb mid-infraröd fototermisk avbildning av fettsyror och lipiddroppar i levande celler
Forskningsområde: Fysik, Kemi, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Drivkrafter för bildandet av stabila membranvesiklar i celler
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Myggburna zoonoser i djur och människor
Forskningsområde: Molekylär medicin
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Neuromuskulära skador i övre luftvägarna vid obstruktiv sömnapné (OSA)
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Tid 10 oktober 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bromsande och aptitretande funktioner hos makrofagerna
Forskningsområde: Molekylär medicin
Tid 28 oktober 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt