Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Molekylär medicin

Nyheter

Nya rön om immuncellers försvar mot infektion

Hur B-celler svarar på sorkfeber och hur immunologiskt minne bildas, visas i ny avhandling.

Covid-19:s effekter på nervsystemet studeras i nytt projekt

Neurologiska och psykiatriska långtidseffekter av covid-19 ska studeras i europeiskt projekt där Umeå ingår.

Nya rön öppnar för framtida behandling av sorkfeber

En speciell sorts antikroppar visar lovande resultat mot hantavirus, där bland annat sorkfeber ingår.

Avhandling: Optisk 3D-avbildning av bukspottkörteln

Autofluorescens i 3D kan ge nya möjligheter att ställa diagnos och behandla sjukdomar i bukspottskörteln

Immunsvar kan styras genom medvetet val av vaccin

Inte bara mängden antikroppar utan även kvaliteten på immunsvaret påverkas med kombination av vaccin.

Ny strukturell mekanism för membranmodifiering orsakad av proteinet MakA från Vibrio cholerae

En pH-inducerad strukturell mekanism för membranmodifiering orsakad av proteinet MakA har upptäckts.

Reportage och porträtt

Tarmbakterier kan ge ledtrådar till hur sjukdomar kan botas

André Mateus undersöker hur läkemedel och mikrobiomet i människans tarmar fungerar tillsammans.

Fyrsträngat DNA i ny typ av cancerbehandling

Nasim Sabouris forskning ligger till grund för arbete med att utveckla nya typer av läkemedel mot cancer.

Vill hitta och bromsa diabetes typ 2

Elin Chorells mål är att det ska gå bromsa diabetes typ 2 och anpassa behandling efter varje enskild individ.

Vill lura kroppen bli frisk

Jonas von Hofsten forskar om en sjuk muskelcell kan luras bete sig som om den är en frisk muskelcell.

Försöker förstå vad som är fel i en cancercell

Nytt fält inom forskningen vill döda cancerceller - utan att röra kroppens normala celler.

Skulptering av cellens membran

Målet med Richard Lundmarks forskning är kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Infrastruktur

Enheten för biobanksforskning
Enheten för biobanksforskning, EBF, koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.
Enheten för komparativ biologi (UCCB)
Den biomedicinska djurförsöksverksamheten på Umeå universitet är organiserad inom enheten för komparativ biologi (Umeå Centre for Comparative...
Flow@CliMi
Analys av cellyte- och intracellulära molekyler samt RNA-uttryck i enskilda celler med flödescystometri.
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för region och universitet för patientnära klinisk forskning. Kliniskt forskningscentrum kan ge...
Medicinsk teknik – Forskning och Utveckling (MT-FoU)
MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus är en naturlig samtals- och samarbetspartner, exempelvis vid teknisk utveckling som kan effektivisera häls...
NorthPop
NorthPop är en infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten.
PREDICT
Inom ramen för den nationella strategin för Life Science, samverkar Umeå universitet med bland andra Region Västerbotten och Regionalt cancercentru...
Ultraljudssystem för försöksdjursavbildning
Ultraljud - Vevo 3100 system
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)
UCEM är en nationell resurs för forskning och högre utbildning inom elektronmikroskopiteknik.

Profilområden och forskargrupper

Andreas Hörnblad lab
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Changchun Chen lab
Vi forskar om akut och kronisk syrgasdetektion i nematoden C. elegans.
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
Gemma Atkinson
Funktionell utveckling av stressresponsproteiner samt translation och antibiotikaresistensfaktorer.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Jonas von Hofsten lab
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Laboratory of Neurodegeneration and Repair
Sjukdomsmekanismer, neuroprotektion och klinisk symtombild vid Parkinsons sjukdom.
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsområde: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Linda Sandblad lab
Studerar skelettproteiner och proteinkomplex i bakterier på nanonivå.
Matthew Francis Lab
Francis laboratorium har som ambition att förstå bakteriers fysiologi och patogenes.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...

De fem senaste forskningsprojekten

Drivkrafter för bildandet av stabila membranvesiklar i celler
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Myggburna zoonoser i djur och människor
Forskningsområde: Molekylär medicin
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Neuromuskulära skador i övre luftvägarna vid obstruktiv sömnapné (OSA)
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Tid 10 oktober 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bromsande och aptitretande funktioner hos makrofagerna
Forskningsområde: Molekylär medicin
Tid 28 oktober 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Plack på tänderna- hur ser den egentligen ut på molekylär nivå?
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Tid 1 september 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt