"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Polisstudenters kunskapssyn

Doktorandprojekt Att utbilda sig till yrkesverksam polis är en komplex process av lärande och förändring.

I denna studie är intresset fokuserat på en del av denna process, övergången från utbildning till yrkesliv.

Projektansvarig

Thomas Bäck
Universitetslektor, universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-01 2020-02-14

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Projektbeskrivning

Mer specifikt är syftet att studera om och hur synen på kunskap förändras under denna del av processen och om det finns en obalans mellan de kunskaper och färdigheter som förmedlas på utbildningen och vad som efterfrågas i yrket. Syftet är vidare att genom jämförelser med polisutbildningar i andra länder med andra kontextuella förutsättningar än i Sverige öka förståelsen för processer av lärande och förändring i övergången från utbildning till yrkesliv.

Senast uppdaterad: 2021-03-12