"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitskidåkare och elitorienterare; en 5-årig prospektiv enkätstudie

Forskningsprojekt 5-årig brevenkätstudie om förekomst, insjuknande och utläkning av astma hos svenska elitidrottare inom längdskidor och orientering. I studien deltar Riksidrottsgymnasieelever, landslagsmedlemmar och fd Svenska vinterolympier.

Bakgrund Förekomsten av astma bland elitidrottare är hög. De svenska studierna inom området är från tidigt 1990-tal. Det finns få prospektiva studierna inom området. Syfte Undersöka förekomst, insjuknande och utläkning av astma hos svenska aktiva och fd aktiva elitidrottare. Forskningspersoner Riksidrottsgymnasie-elever längdskidor, skidskytte, skidorientering och orientering Universitetsstudenter med elitidrottsavtal med Svenska Skidförbundet Landslagsmedlemmar inom ovan nämnda idrottsgrenar Topp 80 riksranking orientering sommaren 2011 Fd Svenska vinterolympier tom 1992 Studiedesign Brevenkät 2011-2015.

Projektansvarig

Nikolai Stenfors
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2015-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Bakgrund
Förekomsten av astma bland elitidrottare är betydligt högre än hos befolkningen i allmänhet, och kan närmast betraktas som en yrkesskada. Orsaken tros vara upprepad inhalation av torr, kall luft. De svenska studierna inom området är från tidigt 1990-tal. Det finns få prospektiva studierna inom området.

Studiens syfte
Undersöka prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma, och dess riskfaktorer, hos svenska aktiva och fd aktiva elitskidåkare och elitorienterare i åldrarna över 15 års ålder.

Betydelse
1. Ger underlag för beräkning av sannolikheten ("pretest probability") för av astma hos elitkonditionsidrottare.
2. Ökad kunskap om debutåldern för astma hos elitidrottare. Detta ger underlag för riktad intervention/prevention.
3. Genom att identifiera riskfaktorer för astma hos elitidrottare kan vi få bättre förståelse för etiologin till astma vid elitidrott.
4. Är luftrörssymtom och astma hos elitidrottare bestående eller övergående efter avslutad elitkarriär? Detta ger kunskap om allvarlighetsgraden av luftrörssymtom och astma hos elitidrottare.
5. Ökad kunskap om prevalens, incidens och remission ger oss möjlighet till förbättrad rådgivning kring astma och idrott.

Forskningspersoner
- Riksidrottsgymnasiet längdskidor, skidskytte, skidorientering eller orientering
- Svenska Skidförbundets elitsatsningsprogram vid universitetet/högskola i Östersund, Umeå eller Dalarna
- Landslag, elitgrupper, utvecklingsgrupper inom ovan nämnda idrottsgrenar
Därtill:
- Topp 80 riksranking orientering sommaren 2011
- Svenska skidåkare och skidskyttar som representerat Sverige i Vinter-Olympiska spelen fram till 1992

Studiedesign och mätmetoder
Brevenkät med frågor kring luftrörsbesvär, infektioner, allergi, astma och träningsmängd. Forskningspersonerna fyller i enkäten årligen 2011-2015.

Nyckelord:
Luftrörssymtom, astma, idrott, epidemiologi, prevalens, incidens, remission

Senast uppdaterad: 2019-11-26