"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prissamordningars bildande och sammanbrott

Forskningsprojekt Prissamordningar kan ske genom att företag turas om att ha lägst pris. När företag samordnar sina priser istället för att konkurrera blir priserna högre. För att veta vilka åtgärder som är värda att ta för att minska riskerna för prissamordningar krävs kunskap om hur olika variabler påverkar sannolikheterna att de bildas och bryter samman. Existerande kunskap om detta kommer främst från teoretiska studier och klassrumsexperiment, men detta projekt kommer att använda data från verkliga marknader.

Syftet med forskningsprojektet är att studera hur olika variabler påverkar sannolikheterna att prissamordningar bildas och bryter samman med data från en verklig marknad, den svenska marknaden för ej patentskyddade läkemedel. Bland annat avser jag studera effekterna av antalet företag på respektive delmarknad och på hur många delmarknader samma företag möts. Tidigare forskning har visat att samordningar är vanliga på denna marknad och att priserna skulle ha varit 30% lägre utan dessa.

Projektansvarig

David Granlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 40

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Finansiering

Konkurrensverket

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Nationalekonomi

Projektbeskrivning

Företag kan undvika att konkurrera med varandra genom att bilda karteller där de avtalar om vilka priser de ska ta, vilken kvalité produkterna ska hålla, hur mycket reklam de får göra för sina produkter och/eller hur marknaden ska delas upp geografiskt eller över tid. Karteller är numera olagliga men företag kan ibland undvika att konkurrera med varandra utan att verbalt kommunicera om detta och det är detta jag här kallar för samordningar. Samordningar är enkelt att åstadkomma på den svenska marknaden för ej patentskyddade receptbelagda läkemedel eftersom kvalitén är reglerad, reklam till konsumenter är förbjudet och företagen får inte erbjuda rabatter eller ta olika priser av olika apotek. Företagen behöver därmed bara samordna priset på produkten. För konsumenter kan karteller och samordningar innebära lika höga priser, men för företagen är samordningar att föredra eftersom företag i Sverige och många andra länder inte lagförs för samordningar.  

På den svenska generikamarknaden är de vanligaste avvikelserna från konkurrens att två eller tre företag turas om att ha lägst pris varannan respektive var tredje månad. Det är troligt att de lyckats med detta utan att prata med varandra, exempelvis genom att ett företag tydligt signalerar en vilja att turas om genom att sätta det högsta tillåtna priset varannan månad.

I detta projekt avser jag att bland annat studera hur sannolikheterna att samordningar bildas respektive bryter samman beror på antalet företag på respektive delmarknad innevarande och tidigare månader, inträdeshinder och variation i efterfrågad kvantitet. Resultaten kan ge kunskap om hur regler bör anpassas för att minska risken för prissamordningar vid bl.a. upprepade auktioner, samt vilka kostnader det medför att låta företag gå samman.

Senast uppdaterad: 2023-06-27