"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Privacy-aware Federated Database Infrastructure Construction for Heterogeneous Data Analysis on Micro-Data

Forskningsprojekt Projektet syftar till att bygga en integritetsmedveten federerad lärandeinfrastruktur för heterogen dataanalys. Detta projekt är centralt för investeringen från Umeå universitet i federerade databaser, inklusive relaterade integritetslösningar och dataintegritetslösningar.

Forskningen initieras för att inkludera utveckling av både teori och metoder som är mycket relevanta för en federerad databasinfrastruktur, med forskning om integritet och säkerhet i databassystem som det viktigaste exemplet. Vår grupp spelar en teknikledande roll i en universitetsövergripande styrning, där gruppen också innehåller representanter för databasägare, användare, driftpersonal och personer med juridisk och etisk kompetens.

Projektledare

Lili Jiang
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 27

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-11-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap
Senast uppdaterad: 2021-09-06