Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid institutionen för datavetenskap

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för datavetenskap.

Anställda medarbetare

Doktorand inom multimodal maskininlärning med fokus på språkförståelse.

Ali Rahmanian
Telefon
090-786 61 97

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Amber Zelvelder

Jag är doktorand i XAI-teamet (förklarbar AI).  Min forskningsinriktning är RL, optimering, XAI, neurala nätverk, osv.

Andrea Aler Tubella
Telefon
090-786 67 62

Forskningsintressen: logik, matematiska grunder för datavetenskap, ansvarsfull AI-utveckling.
Konkreta verktyg för att förklara, granska och utveckla intelligenta system på ett ansvarsfullt sätt.

Jag studerar sätt för artificiella intelligenta system att förstå mänskligt beteende för att förbättra strategiskt beslutsfattande i deras interaktioner med människor.

Andreas Theodorou
Telefon
090-786 67 97

Min forskning är inriktad på ansvarsfull artificiell intelligens - etiska och sociala värden.

Andrii Dmytryshyn
Telefon
090-786 61 24
Angelika Schwarz
Anna Jonsson

Jag forskar om hur formella språk (såsom programmeringsspråk) kan användas för att modellera naturligt språk. Mitt fokus ligger på grafgrammatiker och trädautomater.

Annakarin Resoluth
Telefon
090-786 71 42
Anne-Lie Persson
Telefon
090-786 61 30
Anton Vidmark

Handledare på DV3: Beräkningar och språk.

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och forskar om multimodal dataanalys motiverad av kontextuell reklam.

 

Artur Lugmayr
Arvid Horned

Doktorand inom Responsible AI, med fokus på AI och ångest.

Aso Bozorgpanah

I am a WASP Ph.D. student and a member of "NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions" group. I am working on Explainable AI, data privacy, and machine learning.

Bodil Formark
Telefon
090-786 66 49
Carina Gustafsson
Telefon
090-786 63 30

Ekonomisamordnare

WASP-HS – The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (wasp-hs.org)

Telefon
090-786 57 59

Please contact me only using my email address at the Computer Science department: spock@cs.umu.se

Cezara Pastrav
Christian Kammler
Telefon
090-786 52 45

Jag är doktorand i den tvärvetenskapliga forskargruppen Socialt medveten AI som arbetar med de sociala aspekterna av AI. Jag fokuserar på sociala simuleringar.

Cyril Bos
Diego Calvanese
Telefon
090-786 62 00

Wallenberg gästprofessor och världsledande expert inom artificiell intelligens för datahantering. EurAI Fellow 2015, ACM Fellow 2019. Erhöll AAAI Classic Paper Award 2021.

Divya Baura
Eddie Wadbro
Telefon
090-786 68 38
Elias Ågren
Ellinor Hansson
Telefon
090-786 96 90
Emilia Harr
Eren Yildiz
Erik Elmroth

Forskar inom autonoma distribuerade system, cloud och edge computing.  Ledamot i Executive Commitee för The Wallenberg AI, Autonomous Systems & Software Program (WASP) och eSSENCEs programberedning.

Eunil Seo

Mina specifika intressen är relaterade till data, tjänster och människors anslutning med hjälp av ML och molnteknik.

Fateme Teimouri
Telefon
090-786 67 03

Jag är doktorand och studerar adaptivt automatiserat navigationsassistanssystem.

Frank Dignum
Telefon
090-786 91 01

Jag är professor och leder en forskargrupp inom fältet socialt medveten AI. Vi utvecklar modeller som kan ge insikter om hur samhället kan reagera på politiska förändringar eller naturkatastrofer.

Frank Drewes
Telefon
090-786 97 90

Forskar om multimodal analys av mediainnehåll. Ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Studierektor och examinator forskarutb. i datavetenskap.

Fredrik Georgsson

Kvalitetsutvecklare. Sitter också i styrelsen för SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs).

Hannah Devinney

Genus och språkteknologi. Jag forskar om metoder för minkning av algoritmiska skadar som är orsakade av fördomar på språkdata. Mina pronomen är hen/hen på svenska.

Heini Laitinen
Telefon
090-786 92 59
Helena Hjelm
Telefon
090-786 79 23
Helena Lindgren
Telefon
090-786 77 73

Forskar och undervisar i fältet där system baserade på artificiell intelligens (AI) behöver samarbeta med människan. Forskningen spänner grundforskning i AI till tillämpningar för ökad hälsa.

Henrik Björklund
Telefon
090-786 97 89

Jag är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap.

Jan Erik Moström

Lärare, studierektor, lite forskning om Datavetenskapen didaktik, mer info på people.cs.umu.se/jem/

Jingwen Cai
Johan Eliasson
Telefon
090-786 69 45

Undervisar i grundläggande programmering, datastrukturer och algoritmer, objektorienterad programmering samt utveckling av mobila applikationer. Arbetsplatsombud för SACO

Johan Tordsson
Johanna Björklund
Telefon
090-786 79 27

Jag arbetar med grundforskning inom formella språk och maskininlärning samt tillämpad forskning inom semantisk analys av multimodal data.

Jon Leijon

Forskningsingenjör

Jonny Pettersson
Juan Carlos Nieves Sanchez
Telefon
090-786 61 25

Docent inom teoretiska grunder för artificiell intelligens (AI). Biträdande programansvarig för Masterprogrammet i AI. 

Jag är doktorand i gruppen Responsible Artificial Intelligence. Jag har erfarenhet av kunskapsrepresentation och resonemang inom AI.

Kai-Florian Richter
Telefon
090-786 68 31

Kognitiva frågor med människor-dator-interaktion och "human-in-the-loop"-beräkning; AI, MDI, kognitionsvetenskap, GIScience.
Ledare för forskningsgruppen Spatial Cognitive Engineering.

Kary Främling

Jag är professor i datavetenskap med inriktning mot dataanalys och maskininlärning. Ledare för Explainable AI-gruppen.
WASP-professor (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) 

Kenneth Bodin

Jag forskar inom realtidssimulerad fysik, maskininlärning och fundamentala kopplingar mellan fysik och AI.

Lars Karlsson
Telefon
090-786 70 24

Jag är biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning och lärarrekrytering. Jag undervisar på alla nivåer och forskar om effektiva parallella algoritmer.

Lena Kallin Westin

Jag arbetar halvtid som ställföreträdande prefekt och ansvarar för frågor som rör ekonomi och bemanning. Andra halvtiden arbetar jag som lärare mest på kurser på grundläggande nivå.

Lena Palmquist
Telefon
090-786 55 65

Jag arbetar huvudsakligen som programvägledare för Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design. Jag ansvarar också  för bokinköp.

Lennart Edblom

EU-expert, ger stöd vid H2020 och HE-ansökningar. Administrativ projektledare.

Lennart Steinvall
Telefon
090-786 54 81

Ny som Studiesamordnare/Studievägledare och ska ha hand om Kandidatprogrammet i Datavetenskap, Master i CS och AI samt fria kurser. Även Undervisning med föreläsningar, handledning och uppgifter.

Lidia Kidane
Lili Jiang
Telefon
090-786 58 27

Forskargrupp för Deep Data Mining. Arbetar med textförståelse, maskininlärningsbaserat integritetsskydd, informationshämtning. https://people.cs.umu.se/ljiang/

Lina Persson
Telefon
090-786 75 41

Administratör för WASP-HS – The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society

Linus Hägg
Loïs Vanhée
Telefon
090-786 57 83

Undervisning och forskning inom etisk och ansvarsfull AI, ångestkänslig planering, samhällssimulering i krissituation samt ansvarsfull designpedagogik.

Maarten Jensen

Jag är doktorand på Institution för datavetenskap och i forskargruppen "Socially aware AI". Gruppen är interdisciplinär och fokuserar på sociala aspekter av AI, använt i tex. sociala simulationer.

Madeleine Blusi
Telefon
090-786 76 98

Forskar om digitalisering inom vård och omsorg, med inriktning på interaktiva intelligenta system, delaktighet och metoder för co-creation. 

Magdalena Viktorsson
Maitreyee Maitreyee
Marcus Westberg

Research interests include eXplainable AI (XAI), human-computer interaction and cognitive science.

Mariam Taha
Marie Nordström
Telefon
090-786 77 08

My research interest is within Computer Science Education (CSE). Particularly learning and teaching introductory programming.

Marie Nyberg
Telefon
090-786 55 71
Martin Berggren

Beräkningsteknik, i synnerhet designoptimering, kombinationen av datasimuleringar och numerisk optimering. Syftet är att optimera prestanda hos, t.ex., antenner, mikrovågskomponenter och högtalare.

Martin Berglund
Mats Johansson

Projektsamordnare vid institutionen, Projektansvarig och COO vid Process IT Innovations . Umeå universitet. Fokus på;  Energisystem, Beslutsstöd, Smart industri, Logistik och Affärsutveckling

 

Mattias Brännström
Mattias Åsander

Systemingenjör, Linux/Windows drift

Max Malmer
Michael Minock

Forskning: Naturliga språkgränssnitt, kunskapsrepresentation och databaser.
Undervisning: Databaser, AI, logik, Python, algoritmer, handledning.

 

Michele Persiani
Mikael Lindbäck
Telefon
090-786 54 40

Jag leder och koordinerar institutionens administrativa arbete, ansvar för semesteransökningar, utgör ett stöd vid avtal med externa parter samt ingår i lednings- och krisgrupperna.

Mikael Rännar
Telefon
090-786 71 75
Minal Patil
Monica Sörman
Monika Jingar

Jag är doktorand i forskargruppen Interactive and Intelligent Systems. Intressen: Intelligenta användargränssnitt, multiagentsystem och användarupplevelse. 

Monowar Bhuyan
Telefon
090-786 67 05

Jag är biträdande universitetslektor, anställd inom WASP, en av gruppledarna inom Autonomous Distributed Systems Lab, https://cloudresearch.org/.

Nazanin Fouladgar

Jag är doktorand i forskargruppen "XAI – Explainable AI" och arbetar med förklarbarhet i djupinlärningsmodeller.

 

 

Niclas Börlin
Telefon
090-786 68 32
Ola Ringdahl
Telefon
090-786 57 22

Forskning fokuserar på robotik inom jord- och skogsbruk: nya algoritmer för AI, algoritmer för maskininlärning (ML) och mjukvaruarkitekturer.
Programansvarig för Mastersprogrammet i AI och undervisar.

Oscar Kamf

Amanuens för kurserna Systemnära programmering & Applikationsutveckling i Java ht-21.

Paolo Bientinesi

Jag är professor i datavetenskap med inriktning mot högprestandaberäkningar. 

Patrik Eklund

 Jag är professor i datalogi med bakgrund i matematik (algebra, logik, topologi).

Paul Townend
Telefon
090-786 61 38

Mina intressen inkluderar datacenter-, moln- och kantdatorsystem, beslutsstöd, energieffektivitet och pålitlighet. Jag är medlem i ADS, CORE och sitter i ledningsgruppen för WASP forskarskola.

Per Levén
Telefon
090-786 70 65
Per-Olov Östberg
Telefon
090-786 77 09

Jag är en av forskningsledarna i the Autonomous Distributed Systems Lab, en forskningsmiljö fokuserad på resurshantering för storskaliga distribuerade IKT-system.

Petra Wester
Telefon
090-786 57 90

Kommunikatör på institutionen för datavetenskap

René Mellema

Jag ingår i gruppen Socially Aware AI, där jag arbetar med formaliseringar för sociala begrepp. Mitt nuvarande fokus ligger på användning av normer i social simulering.

Roger Oscarsson
Telefon
073-620 50 62
Roman Iakymchuk
Sabine Houy
Stefan Johansson
Telefon
090-786 56 34

Forskare på institutionen för datavetenskap och biträdande föreståndare på Curiosum.

Sudipta Paul
Sule Anjomshoae

Jag är doktorand på Institutionen för datavetenskap. Min forskning fokuserar på att generera begripliga förklaringar till förutsägelser från maskininlärningsalgoritmer.

Suna Bensch
Telefon
090-786 65 48

Jag är universitetslektor och utvecklar beräkningsmetoder för bearbetning av verbal och icke-verbal kommunikation och tillämpar dessa inom social robotik och naturlig språkbehandling.

Tarja Linjamaa
Telefon
090-786 58 35
Tatyana Sarayeva
Telefon
090-786 73 45

Samordnare av WASP-HS och forskargruppen Responsible Artificial Intelligence.

Thomas Hellström
Telefon
090-786 77 59

Jag forskar i projekt om artificiell intelligens, AI, vid Umeå universitet. Mitt område är intelligenta robotar.

 

Timotheus Kampik

Jag är doktorand och forskar om socialt intelligenta system.

Tobias Tovedal
Telefon
090-786 59 04
Tomas Forsman

Systemingenjör, serverdrift, Linux

Tommy Löfstedt

Forskar i maskininlärning och datorseende, ofta med tillämpningar inom medicinsk bildanalys.

Vicenc Torra
Telefon
090-786 59 48

Jag jobbar med artificiell intelligens. De forskningsämnena som jag fokuserar på inkluderar dataskydd, approximate reasoning och beslutsfattande.   

Victoria Skeidsvoll
Telefon
090-786 75 20

Jag arbetar med student-, forsknings- och internkommunikation och som kommunikatör för Digital Impact North. Planering, press, webb, foto, form, film och sociala medier är några exempel. 

 

Virginia Dignum

Jag är professor i social och etisk AI och Wallenberg chair i Responsible Artificial Intelligence. Programdirektör för WASP-HS (Humanities and Society). 

Xuan-Son Vu
Telefon
090-786 74 52

Forskningsintressen: pålitlig ML/DL, grafinlärning i NLP/multimodal data. Medförfattare till olika neurala modeller-t.ex. ppRNN (snabbare version av RNN), MGTN (modulär), SGTN (sekretessförhållande).

Yvonne Löwstedt
Telefon
090-786 55 98

Study administrator at the Department of Computing Science

Zahoor Ul Islam
Telefon
090-786 67 15

Jag är doktorand inom ansvarsfull artificiell intelligens.