"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Xuan-Son Vu

Forskningsintressen: pålitlig ML/DL, grafinlärning i NLP/multimodal data. Medförfattare till olika neurala modeller-t.ex. ppRNN (snabbare version av RNN), MGTN (modulär), SGTN (sekretessförhållande).

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Institutionen för datavetenskap
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.D.224 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är seniorforskare på WASP Media & Language arena, och grundare av DeepTensor AB - en spin-off från CS-avdelningen, som arbetar med att säkra ML/AI Solutions. Jag har en doktorsexamen från Umeå universitet med fokus på sekretesskyddad maskininlärning med big data. Jag har en masterexamen i datavetenskap från Kyungpook National University i Korea med fokus på språkteknologi (NLP) och maskininlärning. Mitt arbete har främst fokuserat på kunskap – både kunskap inhämtad från text, multimodala data och med hjälp av strukturerad kunskap för att driva nedströms applikationer. Jag är recensent för  tidskrifter/konferenser, bland annat TheWebConf, ECAI, ICDM, PAKDD, SSR, SC2, COSE (Computer & Security), TPAMI.

Min forskning har innefattat ML/DL-lösningar för allmän databehandling och analys. Allmänt förekommande data är olika typer av data som är tillgängliga via IoT-applikationer och användargenererat innehåll i dagliga aktiviteter (till exempel multimodala recensioner och användaraktiviteter på mobil utrustning). Dessa data är inte bara begränsade, allmänt tillgängliga, de är även placerade i olika enheter, på olika platser och tillhör olika användare. För forskning på användargenererat innehåll har jag arbetat med integritetsskyddade modeller för att skydda användarnas integritet medan jag studerar deras data. För dataanalys har jag föreslagit KaPPA och INFRA, två olika analytiska ramverk för att projicera personliga data för dataanalys med nya integritetsmedvetna inlärningsmetoder i ramverken. Sist men inte minst, har vi föreslagit olika neurala modeller i olika forskning inklusive (men inte begränsat till) ppRNN [6], dpUGC [5], SGTN [4], MG-PRIFAIR [3], MGTN [1], Cformer [7]. Dessa modeller spelar viktiga roller i behandlingen av allmänt tillgängliga data som inte bara är begränsade utan oftast även komplexa.

Samarbete är en viktig del av mitt arbete och jag är styrelseledamot och publikationsordförande för Vietnam Language and Speech Processing (VLSP) som anordnar en internationell workshop varje år. VLSP uppmuntrar forskning i relaterade områden genom att tillhandahålla högkvalitativa datasets och låta forskarvärlden arbeta med dem via datautmaningar. Lokalt arbetar jag med ett projekt i Robust Machine Learning som studerar nya algoritmer och neurala metoder för att öka robustheten i Ml-baserade applikationer i multimodala datauppgifter (till exempel kombinationen av textdata, visuella data och grafdata). Nu senast innefattade vårt arbete applikationer inom hälsovård, Food of Interest och säkerheten i kantmoln.

Neural Computing & Applications, Springer Nature 2024, Vol. 36, (11) : 5873-5887
Tran, Khanh-Tung; Vu, Xuan-Son; Nguyen, Khuong; et al.
Proceedings of the workshop on computational approaches to language data pseudonymization (CALD-pseudo 2024), Association for Computational Linguistics 2024 : ii-iii
Volodina, Elena; Alfter, David; Dobnik, Simon; et al.
Proceedings of the 6th International Conference on Natural Language and Speech Processing (ICNLSP 2023), Association for Computational Linguistics 2023 : 68-77
Hatefi, Arezoo; Vu, Xuan-Son; Bhuyan, Monowar H.; et al.
2023 IEEE/CVF International conference on computer vision workshops (ICCVW), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 2023 : 1788-1810
Kristan, Matej; Matas, Jiří; Danelljan, Martin; et al.
Proceedings of the 2023 conference on empirical methods in natural language processing: industry track, Association for Computational Linguistics (ACL) 2023 : 754-764
Nguyen, Minh-Thuan; Tran, Khanh-Tung; Nguyen, Vincent; et al.
27th international conference on knowledge based and intelligent information and engineering sytems (KES 2023), Elsevier 2023 : 1458-1467
Nguyen, Thuy Trinh; Pham, Viet Hoang-Quoc; Le, Duc-Trong; et al.
Proceedings - IEEE 9th International Conference on Big Data Computing Service and Applications, BigDataService 2023, IEEE 2023 : 215-222
Nguyen, Tuan Minh; Vu, Xuan-Son
Proceedings of the annual conference of the international speech communication association, INTERSPEECH, International Speech Communication Association 2023 : 1708-1712
Tran, Khanh-Tung; Hoang, Truong; Nguyen, Duy Khuong; et al.
Proceedings - IEEE 9th International Conference on Big Data Computing Service and Applications, BigDataService 2023, IEEE 2023 : 229-233
Volodina, Elena; Dobnik, Simon; Lindström Tiedemann, Therese; et al.
Computational linguistics and intelligent text processing: 19th International Conference on CiCLing 2018, Hanoi, Vietnam, March 18-24, 2018Revised selected papers, part 1, Springer Science+Business Media B.V. 2023 : 153-167
Vu, Xuan-Son; Jiang, Lili
IEEE Transactions on Network and Service Management, IEEE 2023, Vol. 20, (2) : 1625-1643
Vu, Xuan-Son; Ma, Maode; Bhuyan, Monowar H.
Computational linguistics and intelligent text processing: 20th international conference, CICLing 2019, La Rochelle, France, April 7–13, 2019, revised selected papers, part I, Springer 2023 : 316-331
Vu, Xuan-Son; Tran, Son N.; Jiang, Lili
2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), IEEE 2022 : 1-9
Banerjee, Sourasekhar; Vu, Xuan-Son; Bhuyan, Monowar H.
IEEE Access, IEEE 2022, Vol. 10 : 94677-94690
Bhutto, Adil B.; Vu, Xuan-Son; Elmroth, Erik; et al.
Proceedings - IEEE 8th International Conference on Big Data Computing Service and Applications, BigDataService 2022, IEEE Computer Society 2022 : 103-107
Tran, Tung Khanh; Vu, Xuan-Son; Jiang, Lili
CIKM '21: Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management, ACM Digital Library 2021 : 3078-3082
Hatefi, Arezoo; Vu, Xuan-Son; Bhuyan, Monowar H.; et al.
35th AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2021, 33 Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence and the 11 Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence: Vol. 35 No. 10: AAAI-21 Technical Tracks 10, Association for the Advancement of Artificial Intelligence 2021 : 9092-9100
Nguyen, Hoang D.; Vu, Xuan-Son; Le, Duc-Trong
Document Analysis and Recognition – ICDAR 2021: 16th International Conference, Lausanne, Switzerland, September 5–10, 2021, Proceedings, Part I, Springer 2021 : 767-782
Nguyen, Nhu-Van; Vu, Xuan-Son; Rigaud, Christophe; et al.
Proceedings - 2021 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, RIVF 2021, IEEE 2021 : 88-93
Vu, Xuan-Son; Bui, Quang-Anh; Nguyen, Nhu-Van; et al.
Mathematics, MDPI 2020, Vol. 8, (11)
Ait-Mlouk, Addi; Vu, Xuan-Son; Jiang, Lili
Artificial Intelligence Review, Springer 2020, Vol. 53, (6) : 3929-3945
Tran, Son N.; Nguyen, Dung; Ngo, Tung-Son; et al.
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia (MM ’20), ACM Digital Library 2020 : 2299-2307
Vu, Xuan-Son; Le, Duc-Trong; Edlund, Christoffer; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), 2020, International Committee on Computational LinguisticsInternational Committee on Computational Linguistics 2020 : 414-425
Vu, Xuan-Son; Nguyen, Thanh-Son; Le, Duc-Trong; et al.
Report / UMINF, 19.06
Vu, Xuan-Son
Proceedings of The World Wide Web Conference WWW 2019, New York, NY, USA: ACM Digital Library 2019 : 3595-3599
Vu, Xuan-Son; Ait-Mlouk, Addi; Elmroth, Erik; et al.
Proceedings of the 20th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing), 2019
Vu, Xuan-Son; Santra, Abhishek; Chakravarthy, Sharma; et al.
Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2019), Incoma Ltd. 2019 : 1285-1294
Vu, Xuan-Son; Vu, Thanh; Tran, Son N.; et al.
Neural Information Processing: 25th International Conference, ICONIP 2018, Siem Reap, Cambodia, December 13-16, 2018, Proceedings, Part I, Springer 2018 : 452-462
Tran, Son N.; Zhang, Qing; Nguyen, Anthony; et al.
Proceedings of the 12th international workshop on semantic evaluation, New Orleans: Association for Computational Linguistics 2018 : 525-530
Vu, Thanh; Nguyen, Dat Quoc; Vu, Xuan-Son; et al.
Proceedings of the 9th Global WordNet Conference (GWC 2018), Singapore: Nanyang Technological University (NTU) 2018 : 173-182
Vu, Xuan-Son; Flekova, Lucie; Jiang, Lili; et al.
K-CAP 2017: Proceedings of the Knowledge Capture Conference
Vu, Xuan-Son; Jiang, Lili; Brändström, Anders; et al.
Hatefi, Arezoo; Björklund, Johanna; Vu, Xuan-Son; et al.
Vu, Xuan-Son; Nguyen, Thanh-Son; Le, Duc-Trong; et al.