Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon

PROACTIVE

Forskningsprojekt Projektet ska stärka samhällets beredskap mot CBRN-incidenter, med särskilt fokus på större folkgrupper och individer med särskilda behov.

Det övergripande målet med PROACTIVE är att öka den samhälleliga beredskapen inom CBRN-området genom att utöka säkerhet- och räddningsutövares förmåga att hantera stora, varierade grupper av människor. Projektet studerar hantering av CBRN-händelser utifrån medborgarnas perspektiv, något som sällan gjorts tidigare. Projektet finansieras av Horizon 2020 och leds av säkerhetsdivisionen på franska International union of railways.

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-05-01 2022-04-30

Finansiering

H2020

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Forskning inom CBRN-området har visat att under en händelse med potentiellt farliga ämnen reagerar människor på sätt som skiljer sig från andra större incidenter. Även sättet som människor interagerar med räddningspersonal skiljer sig vid CBRN-händelser. Man förlitar sig mer på räddningspersonals och andra ansvariga personers kommunikation, taktik, teknik och teknologi vid en CBRN-händelse än vid andra situationer. Detta innebär att hanteringen av befolkningen är ytterst betydande för personal som arbetar med hantering av en sådan händelse.

Genomförande
Arbetet inom PROACTIVE inriktar sig på allmänheten med specifik fokus på personer med behov som skiljer sig från den genomsnittliga befolkningen, till exempel de med funktionsvariation, sjukdomar, äldre, individer tillhörande en etnisk minoritetsgrupp eller andra sårbara grupp. Sårbarhet kan exempelvis innebära språkliga hinder eller hinder för att använda olika typer av transport. Yrkesgrupper vars specifika kunskap och förmåga projektet ämnar förbättra är brottsbekämpande organ som till exempel polis, blåljusmyndigheter, relevanta privata och offentliga organisationer, samt transport- och logistikoperatörer. Dessa aktörer kan vara en del av stödet i hanteringen av sårbara medborgare hos internationella, nationella och lokala myndigheter och medborgarorganisationer. Verktyg som kan bli använda, utvärderade och utvecklade inom projektet inkluderar processer, programvara, procedurer, maskineri, mekanismer, anordningar, hjälpmedel, utrustning och andra typer av apparater. Effektiv kommunikation är grundläggande för att främja allmänhetens medgörlighet och samarbete i akuta räddningsinsatser och är därför en viktig aspekt i projektet och inom den kritiska hanteringen av CBRN-händelser.

PROACTIVE pågår under tre år och består av följande nio arbetspaket:

  1. CBRN terrorism i Europa och bortom Europas gränser: En analys av mänskliga faktorer inom beredskap och motåtgärder
  2. Åtagande av brottsbekämpande myndigheter och andra utövande myndigheter
  3. Åtagande av civila samhället inkluderat sårbara invånare
  4. Verktygslåda för brottsbekämpande myndighet och beslutsfattare inom säkerhetsområdet
  5. Verktygslåda för medborgarorganisationer
  6. Gemensamma övningar, utvärdering och godkännande av verktygslådan
  7. Spridning och nyttogörande  
  8. Lagar, Etik och krav på acceptans
  9. Ledning

Resultat
Projektet ska resultera i gemensamma tillvägagångssätt mellan säkerhets- och räddningsutövare, framförallt brottsbekämpande organ och CBRN-first responders, på europeisk nivå. Dessa gemensamma tillvägagångssätt kommer bli utvärderade och validerade mot de behov och krav som finns hos sårbara grupper i det civila samhället. En viktig princip inom projektet är att myndigheter och allmänheten ska vara partners i den akuta responsen och kritiska insatser ska utföras tillsammans. En sådan gemensam insats bygger på tillit mellan räddningsmyndigheter och drabbade invånare, vilket är en grundläggande aspekt inom projektet.

Läs mer på projektets externa hemsida.