"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

PROACTIVE

Forskningsprojekt Projektet ska stärka samhällets beredskap mot CBRN-incidenter, med särskilt fokus på större folkgrupper och individer med särskilda behov.

Det övergripande målet med PROACTIVE är att stärka samhällets beredskap inom CBRN-området genom att öka förmågan hos insatspersonal att hantera stora och blandade grupper av människor. Projektet studerar hantering av CBRN-händelser utifrån medborgarnas perspektiv, något som sällan gjorts tidigare. Projektet finansieras av Horizon 2020 och leds av säkerhetsdivisionen på franska International Union of Railways.

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-05-01 2023-08-31

Finansiering

Horizon 2020

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret

Projektbeskrivning

Utförande
Projektet utgår från Europeiska medborgare, med särskilt fokus på dem som av olika anledningar kan anses extra sårbara i en CBRN-händelse. Exempel på sådana grupper av människor kan vara syn-och hörselskadade personer, personer med funktionsvariationer, mental ohälsa, eller kognitiva problem. Barn och äldre personer kan betraktas som extra sårbara, likadant gravida kvinnor eller kroniskt sjuka personer. I projektet ingår två rådgivande paneler (advisory boards). PSAB (Practitioner Stakeholder Advisory Board) består av representanter från bland annat polis, räddningstjänst, och sjukvårdspersonal. CSAB (Civil Society Advisory Board) består av organisationer och individer som representerar de olika sårbara grupperna. Europeiska CBRNE-centret ansvarar för koordineringen och interaktionen med CSAB. Under projektets gång ska dessa två grupper, både var för sig och tillsammans, ge input och feedback på projektets leverabler och resultat. Detta för att försäkra att projektets tar fram verktyg och rekommendationer som speglar medborgarnas behov samtidigt som de är säkra, praktiska, och effektiva. Under projektets gång kommer tre större övningar anordnas i samarbete med projektet eNOTICE. Detta för att kunna översätta teori i praktik och därmed säkerställa att projektets resultat och rekommendationer är förankrade både hos insatspersonal och samhällsmedborgare.  

Konsortiet består av 15 medlemmar från 12 olika Europeiska länder.

Resultat
Projektets resultat utgörs av bland annat av redskap (toolkits) för CBRN-specialiserad insatspersonal samt för civila organisationer.

  • För insatspersonal utvecklas bland annat en webbaserad plattform med databasscenarier för kommunikation och utbyte av effektiva åtgärder, samt ett innovativt responssystem i form av en app. 
  • För samhällsorganisationer utvecklas en app speciellt anpassad för olika sårbara grupper, samt informationsmaterial inför en eventuell händelse.

De förväntade resultaten är i linje med EUs direktiv gällande brott och terrorism. PROACTIVEs resultat kommer att stärka EUROPOLs initiativ att utveckla ett kunskapsnav för CBRN-aktiviteter och bidra till att konsolidera EUs Action Plan för att öka beredskapen mot CBRN-hot.  

Läs mer på projektets externa hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-01-29