"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Produktion, förhandling och översättning av kunskap - en kunskapssociologisk studie av komplementär och alternativ medicin

Forskningsprojekt Både svenska och internationella studier pekar mot att mellan 20 och 50 procent av befolkningen har använt någon form av komplementär och alternativ medicin under det senaste året för att lindra eller bota olika åkommor. Hur komplementär och alternativ medicin definieras och förstås, inte minst i relation till etablerad medicin, är både kontroversiellt och har betydande konsekvenser för hälso- och sjukvården i stort och enskilda människors möjligheter att välja behandlingar.

Syftet med detta projekt är att studera hur kunskap om komplementär och alternativ medicin (KAM) produceras, förhandlas och översätts inom och mellan vetenskap och politik. Vilka aktörer producerar kunskap om KAM? Vad för slags kunskap handlar det om? Hur sprids och tas kunskap emot? Vad betraktas som tillförlitligt? Hur översätts kunskap i olika sammanhang? Vilka problembilder och möjligheter identifieras i relation till KAM och etablerad medicin? Vilka grundläggande antaganden vilar dessa framställningar på?

Projektansvarig

Jenny-Ann Brodin Danell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2018-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Vetenskaplig produktion och spridning av kunskap studeras med hjälp av bibliometriska metoder, på globala datamaterial. Olika aspekter av mottagande, som förhandlingar och översättningar, studeras med kvantitativ och kvalitativ textanalys. Denna del av projektet genomförs med hjälp av fallstudier av politiska dokument inom WHO, EU och svenska riksdagsdokument. Att detta är ett område som berör många människor framgår bland annat av den utbredda och ökande användningen av KAM. Både svenska och internationella studier pekar mot att mellan 20 och 50 procent av befolkningen har använt någon form av KAM under det senaste året för att lindra eller bota olika åkommor. Utbudet och tillgängligheten har också förändrats mycket över tid, exempelvis genom att vissa former av KAM är integrerade i offentlig vård. Hur KAM definieras och förstås, inte minst i relation till etablerad medicin, är både kontroversiellt och har betydande konsekvenser för hälso- och sjukvården i stort och enskilda människors möjligheter att välja behandlingar. Vilka behandlingar är exempelvis möjliga att få för specifika åkommor? Vad är ekonomiskt subventionerat? Vilka risker finns? Detta projekt bidrar med att sammanlänka analys av kunskapsproduktion och politisk förståelse av KAM, på ett sätt som inte tidigare är gjort tidigare.

Senast uppdaterad: 2021-02-26