"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektifiering av forskarutbildningen

Forskningsprojekt Detta projekt fokuserar på den långtgående inverkan som projektifiering har på akademi och högre utbildning och syftar till att öka förståelsen för projektifieringens påverkan på forskarutbildningens didaktik.

Projektifiering i form av den ökande användningen av projekt har under lång tid utgjort en förändringskraft i vårt samhälle. Inom akademin har detta haft genomslag främst när det gäller de sätt som forskning finansieras och organiseras. Att förstå hur denna förändring påverkar det sätt som vi ser på och driver forskarutbildning på utgör en viktig pusselbit i arbetet med att ständigt förbättra förutsättningarna för både doktorander och handledare.

Projektansvarig

Mattias Jacobsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Finansiering

Projektet har erhållet finansiering från Lärarhögskolan om totalt 1 250 000 SEK över tre år.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Under de senaste trettio åren har projektifiering (den ökade användningen av projekt) blivit en dominerande trend inom de flesta områden i samhället. Även om denna trend historiskt sett sågs som ett svar på ökad komplexet i industriell produktutveckling, har den gradvisa spridningen till icke-industriella organisationer väckt oro och kritik, särskilt när den gjort intåg i offentliga organisationer. Detta forskningsprojekt fokuserar på den inverkan som projektifiering har haft på akademi och högre utbildning och syftar till att öka förståelsen för projektifieringens påverkan på forskarutbildningens didaktik. Genom en kvalitativ studie med tre nyckelaktörsgrupper (doktorander, handledare och studierektorer för forskarutbildningen) kommer studien att fördjupa sig i hur projektifiering påverkar förståelsen av tre syftesområden: kvalificering, socialisering och subjektifiering. Genom detta utvecklas viktig kunskap om de utmaningar och möjligheter som följer av denna trend – kunskap som ska användas för att förbättra stödet till både handledare och doktorander.

Senast uppdaterad: 2023-12-01