"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Resursåtervinning genom flyktiga fettsyror och alkoholer

Forskningsprojekt finansierat av Formas.

Målet med detta projekt är att omvandla organiskt avfall till värdefulla produkter som grönt väte, bioplast, biogas och så vidare. Detta är ett beslutsamt steg mot nollavfall.

Projektdeltagare från Umeå universitet

Naser Tavajohi
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 61

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi

Externa finansiärer

Formas
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Projektet leds från Högskolan i Borås av är professor Mohammad Taherzadeh 

Projektbeskrivning

Hur kan du bekämpa klimatförändringar genom ökad resurseffektivitet? Vårt svar ligger i det avfall du producerar. Vår köp-och-släng-livsstil är inte hållbar. En stor del av det som produceras blir avfall, som om det inte hanteras ordentligt, orsakar mark-, vatten- och luftföroreningar.

Men vad är avfall? Enkelt uttryckt är ”avfall” mestadels den råvara vi inte använder effektivt. Detta så kallade avfall kan ha genererats under produktionsstadierna eller konsumtionen av slutanvändaren.  Men måste detta avfall sluta som avfall? Genom en bioteknologs öga är svaret ett definitivt, NEJ! Ur vår synpunkt finns det två huvudnyckelpunkter i frågan som kan revolutionera avfallshantering, skapa effektiv resursanvändning och därmed bekämpa klimatförändringar.

Den första punkten är att avfall är en resurs så länge det innehåller näringsämnen som kan återvinnas och återanvändas för att producera kemikalier och material som ersätter råa resurser.

Den andra punkten gäller ordet ”linje” som indikerar att det är en vanlig trend att råa resurser är avsedda att gå igenom en rak linje från råresurser hela vägen genom produktion och konsumtion och sluta som avfall. Om denna linjäritet kan ändras med cirkularitet blir effektiviteten optimal. En av de bästa och vanligaste biologiska teknikerna för att minska den organiska avfallsmängden och utsläppen av växthusgaser relaterade till densamma, samtidigt som de producerar marknadsförbara produkter, är anaerob nedbrytning. De viktigaste produkterna för konventionell anaerob nedbrytning är biogas och gödselmedel.

Detta projekt syftar dock till att införa ett bioraffinaderi baserat på anaerob nedbrytning av avfall där en rad olika värdefulla produkter framställs av avfall med många miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar. I detta avseende går avfallets resurser tillbaka till produktions- och konsumtionscykeln som färska alternativa biokemiska och biomaterial som bioplast, djurfoder, kemikalier för behandling av avloppsvatten, biobränslen och startkemikalier. De vanligaste formerna av dessa produkter använder vanligtvis fossila källor i sin produktion eller extraheras från fossila källor, medan de nya kemikalierna och materialen inte bara kommer från biologiska källor utan från ”avfall”.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-04-03