Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi

Kemi är den del av naturvetenskap som studerar materiens sammansättning, struktur och egenskaper. Materia är i huvudsak allt som upptar utrymme och har massa. Inom kemin studeras även reaktioner mellan ämnen. Kemi är en vetenskap av central betydelse, inte minst därför att den överbryggar mellan andra vetenskaper såsom, fysik, geologi, biologi, materialvetenskap. Kemi är en mycket omfattande disciplin som innefattar ett stort antal grenar som brukar delas in efter vilken typ av materia de berör.

Reportage

Kemin som gör bensin av etanol

Jyri-Pekka Mikkolas forskargrupp har uppfunnit förnybar bensin. Klarar de steget från labb till tillverkning?

Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg

Yaowen Wu har utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
CBCS koordinerar och tillhandahåller en potent och integrerad plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verkty...
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Computational Life Science Cluster (CLiC)
Bioinformatikplattformen vid Umeå universitet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
NMR
Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av biologis...
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Protein Expertise Platform (PEP)
The Protein Expertise Platform (PEP) är en infrastruktur på Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC, vid Umeå universitet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Spåranalys (TAP)
Spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Vibrationsspektroskopi
Vi är en ”open-access” infrastruktur, som erbjuder Fourier-transform infraröd (FTIR) och Raman spektroskopi och mikrospektroskopi mätningar för...
Forskningsområde: Kemi
XPS
XPS plattformen erbjuder ytanalys med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover (nedfrysta med flytande...
Forskningsområde: Kemi

Nyheter

Högfluorerade kemikalier kan ta sig ut i miljön via vårt avfall

De läckande ämnen som Sofie Björklund studerat, PFAS, är mycket stabila och bryts inte ner i naturen.

Umeåforskare i amerikansk storsatsning för att bekämpa antibiotikaresistens

Fredrik Almqvists forskargrupp bistår med design och syntes av nya antibakteriella substanser för delprojekt.

Gamla lärdomar i kemometri kan förbättra modern AI – och tvärtom

Med ökad användning av automatiska system är det viktigt att förstå begränsningar i alla delar av kedjan.

Forskningsprojekt

Rost i is: Geokemin av järn i vatten som fryser
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Enzymatisk modifiering av lignin av oxidoreduktaser från vednedbrytande svampar
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Visualisering av regleringsdynamik inom aktiv membrantransport i realtid
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av kemiska verktyg för att upptäcka, karakterisera och utforska proteinsulfoglykobiologi
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogsbaserade biobränslen för hållbar arktisk marin sjöfart
Forskningsområde: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Anna Linusson Lab
På gång. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Christian Hedberg Lab
På gång. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsområde: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Elisabeth Sauer-Eriksson Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Fredrik Almqvist Lab
Design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Karina Persson Lab
Text kommer. Ha tålamod
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Madeleine Ramstedt Lab
Vår grupp studerar interaktioner mellan bakterier och material.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Richard Lundmark Lab
Forskargruppen studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer.
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsområde: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap