Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi

Kemi är den del av naturvetenskap som studerar materiens sammansättning, struktur och egenskaper. Materia är i huvudsak allt som upptar utrymme och har massa. Inom kemin studeras även reaktioner mellan ämnen. Kemi är en vetenskap av central betydelse, inte minst därför att den överbryggar mellan andra vetenskaper såsom, fysik, geologi, biologi, materialvetenskap. Kemi är en mycket omfattande disciplin som innefattar ett stort antal grenar som brukar delas in efter vilken typ av materia de berör.

Reportage

Kemin som gör bensin av etanol

Jyri-Pekka Mikkolas forskargrupp har uppfunnit förnybar bensin. Klarar de steget från labb till tillverkning?

Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg

Yaowen Wu har utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
En plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för Life Science.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
NMR
Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågor.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Protein Expertise Platform (PEP)
Proteinexpertisplattformen, PEP, är en forskningsinfrastruktur på Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Spåranalys (TAP)
Spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Vibrationsspektroskopi
Vi erbjuder FTIR- och Ramanspektroskopi- och mikrospektroskopimätningar.
Forskningsområde: Kemi
XPS
XPS plattformen erbjuder ytanalys med (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover.
Forskningsområde: Kemi

Nyheter

Stort EU-projekt om riskbedömning av kemikalier startar

PARC är ett nytt gigantiskt forskningsprojekt finansierat av EU, med över 200 partners från 28 länder.

Metod att analysera mikroorganismers yta uppmärksammas internationellt

Ytkemin hos frysta intakta mikroorganismer kan analyseras utan förlust av vatten.

Nytt sätt att framställa biobaserade produkter ur rester av quinoa

Bio4Energy-forskare har hittat ny byggsten för bioraffinaderi av rester av quinoa odlade i extrema miljöer.

Forskningsprojekt

Förbättringar i produktionen av biologiska läkemedel
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 februari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Avkodning av fundamentala principer hos enzymatisk katalys
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanistiska principer för bildning av metylkvicksilver i anaeroba mikrobiella biofilmer
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andre Mateus lab
Vår grupp studerar hur proteiner fungerar och interagerar i bakteriearter i människans tarmflora.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Andy Ohlin lab
I vår grupp fokuserar vi på utvecklande av nya oorganiska material för det framtida samhället.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Anna Linusson Lab
Gruppen forskar om nya molekyler (ligander) med läkemedelsrelevans mot sömnsjuka, malaria och denguefeber.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Carlos Martín lab
Bioraffinering av lignocellulosa, uppgradering av restströmmar till biodrivmedel och biobaserade material.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Christian Hedberg Lab
Vi utvecklar kemiska verktyg för att undersöka infektionsmekanismer på molekylär nivå.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Christiane Funk lab
Växtproteasers funktion samt nordiska mikroalger för återvinning av avloppsvatten och generering av biomassa.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Elisabeth Sauer-Eriksson Lab
Vi designar och identifierar ämnen som kan hämma bakteriell virulens samt avveckla deras verkningsmekanism.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Erik Björn lab
Vi studerar kemiska och biologiska processer av spårmetaller, från molekylär nivå till ekosystemnivå.
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Erik Chorell lab
Störa och studera komplexa biologiska processer för att undersöka deras läkemedelspotential.
Forskningsområde: Cancer, Kemi
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Fredrik Almqvist Lab
Design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Gerhard Gröbner Lab
Vi använder NMR-metoder för att förstå funktion av biologiska membran, deras proteiner samt roll i sjukdomar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi, Kemi
Henrik Antti Lab
Kemometrisk bioinformatik för studier av (cancer)sjukdomar.
Forskningsområde: Cancer, Kemi
Jean-Francois Boily lab
Vi forskar om mineraldriven miljökatalys: från jordskorpan till atmosfären och andra planeter.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap