Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Kemi

Kemi är den del av naturvetenskap som studerar materiens sammansättning, struktur och egenskaper. Materia är i huvudsak allt som upptar utrymme och har massa. Inom kemin studeras även reaktioner mellan ämnen. Kemi är en vetenskap av central betydelse, inte minst därför att den överbryggar mellan andra vetenskaper såsom, fysik, geologi, biologi, materialvetenskap. Kemi är en mycket omfattande disciplin som innefattar ett stort antal grenar som brukar delas in efter vilken typ av materia de berör.

Reportage

Kemin som gör bensin av etanol
Kemin som gör bensin av etanol

Jyri-Pekka Mikkolas forskargrupp har uppfunnit förnybar bensin. Klarar de steget från labb till tillverkning?

Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg
Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg

Yaowen Wu har utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
CBCS koordinerar och tillhandahåller en potent och integrerad plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verkty...
Forskningsområde: Kemi
Computational Life Science Cluster (CLiC)
Bioinformatikplattformen vid Umeå universitet
Forskningsområde: Kemi
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
NMR
Infrastrukturen består av 5 olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av biologiskt...
Forskningsområde: Kemi
Spåranalys (TAP)
Spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Vibrationsspektroskopi
Vi är en ”open-access” infrastruktur, som erbjuder Fourier-transform infraröd (FTIR) och Raman spektroskopi och mikrospektroskopi mätningar för...
Forskningsområde: Kemi
XPS
XPS plattformen erbjuder ytanalys med röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover (nedfrysta med flytande...
Forskningsområde: Kemi

Nyheter

Kungliga Skytteanska Samfundets pris till membrankemist
Kungliga Skytteanska Samfundets pris till membrankemist

Den uppmärksammade forskaren Naser Tavajohi är forskarassistent på Kemiska institutionen sedan drygt två år.

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet
Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet

En elektroperoxonprocess, som ger bättre reningseffekt än ozonering, är i fokus i Majids avhandling.

Umeåforskare vill rädda miljontals liv – med ny antibiotika
Umeåforskare vill rädda miljontals liv – med ny antibiotika

Problemet med antibiotikaresistens i fokus i veckan. Professor Fredrik Almqvist försöker hitta en lösning.

Forskningsprojekt

Enzymatisk modifiering av lignin av oxidoreduktaser från vednedbrytande svampar
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rost i is: Geokemin av järn i vatten som fryser
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Visualisering av regleringsdynamik inom aktiv membrantransport i realtid
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
BalticSed: För en giftfri Östersjö - virtuell effektdriven analys och en icke-destruktiv saneringsmetod
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogsbaserade biobränslen för hållbar arktisk marin sjöfart
Forskningsområde: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Forskningsområde: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Patrik Danielson-forskargrupp
Forskargruppen studerar framförallt mekanismer för sårläkning och ärrbildning, främst i ögats hornhinna, men även mekanismer för vävnadsnedbrytning...
Richard Lundmark-forskargrupp
studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsområde: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap