"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi

Kemi är den del av naturvetenskap som studerar materiens sammansättning, struktur och egenskaper. Materia är i huvudsak allt som upptar utrymme och har massa. Inom kemin studeras även reaktioner mellan ämnen. Kemi är en vetenskap av central betydelse, inte minst därför att den överbryggar mellan andra vetenskaper såsom, fysik, geologi, biologi, materialvetenskap. Kemi är en mycket omfattande disciplin som innefattar ett stort antal grenar som brukar delas in efter vilken typ av materia de berör.

Reportage

Tarmbakterier kan ge ledtrådar till bot av sjukdomar

André Mateus undersöker hur läkemedel och mikrobiomet i människans tarmar fungerar tillsammans.

Kemin som gör bensin av etanol

Jyri-Pekka Mikkolas forskargrupp har uppfunnit förnybar bensin. Klarar de steget från labb till tillverkning?

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
BioMolecular Characterization Umeå
BMCU är tvärvetenskaplig infrastruktur för att karakterisera biomolekyler.
Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)
En plattform för upptäckt, utveckling och användande av små molekyler och kemiska verktyg för Life Science.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Computational Analytics Support Platform (CASP)
CASP hjälper forskare förstå komplexa biologiska system via tillämpning av datadrivna modelleringsverktyg.
Gas Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) Facility
Plattformen för Gas Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) är en öppen infrastruktur vid Isom erbjuder unik och mycket känslig detektion av...
Forskningsområde: Kemi
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.
Mesokosmanläggning
Storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former.
NMR
Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågor.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Protein Expertise Platform (PEP)
PEP tillhandahåller tjänster och expertråd inom bioinformatik, kloning, tillväxtoptimering och proteinrening.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Spåranalys (TAP)
Spåranalys av små molekyler i komplexa matriser, såsom miljö- och biologiska prover.
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Vibrationsspektroskopi
Vi erbjuder FTIR- och Ramanspektroskopi- och mikrospektroskopimätningar.
Forskningsområde: Kemi
XPS
XPS plattformen erbjuder ytanalys med (XPS) inklusive analys av vatteninnehållande prover.
Forskningsområde: Kemi

Nyheter

Vattendroppar på en grässtrå, närbild
Vattnets väg till syre avslöjat med högupplösta mikroskopbilder

Med hjälp av kryo-elektronmikroskop kan väteatomers och vattenmolekylers positioner i fotosyntesen avslöjas.

En man i halvfigur med experimentutrustning i bakgrunden.
Nytt sätt att studera hur proteiner rör sig

Genombrott i forskningen möjliggör fler experiment än tidigare kring livsviktiga processer inuti cellerna.

Shuang Li, Anastasia Knyazeva och Yaowen Wu.
Nytt kemiskt verktyg för att förstå omformning av membran i cellen

PNAS-studie ett bra "case" för att använda små molekyler som kemiska verktyg för att förstå komplex biologi.

Forskningsprojekt

Proteomomfattande funktionell test och modulering av tarmmikrobiomarter (ProFITGut)
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 maj 2023 till 30 april 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utformande av övergången till en hållbar och klimatvänlig bioekonomi – Waste2Value LevelUp!
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi, Materialvetenskap
Tid 1 april 2023 till 31 mars 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ultrasnabb mid-infraröd fototermisk avbildning av fettsyror och lipiddroppar i levande celler
Forskningsområde: Fysik, Kemi, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kolhydratsmetabolism hos arter i det mänskliga tarmmikrobiomet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bakteriella membranvesiklar som medicintekniskt verktyg
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Andre Mateus lab
Vår grupp studerar hur proteiner fungerar och interagerar i bakteriearter i människans tarmflora.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Andy Ohlin lab
I vår grupp fokuserar vi på utvecklande av nya oorganiska material för det framtida samhället.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Anna Linusson Lab
Gruppen forskar om nya molekyler (ligander) med läkemedelsrelevans mot sömnsjuka, malaria och denguefeber.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Bio4Energy
Forskningsmiljön Bio4Energy syftar till att skapa högeffektiva och miljövänliga bioraffinaderiprocesser
Forskningsområde: Biologi, Energiteknik, Fysik, Kemi
Carlos Martín lab
Bioraffinering av lignocellulosa, uppgradering av restströmmar till biodrivmedel och biobaserade material.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Christian Hedberg Lab
Vi utvecklar kemiska verktyg för att undersöka infektionsmekanismer på molekylär nivå.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Christiane Funk lab
Växtproteasers funktion samt nordiska mikroalger för återvinning av avloppsvatten och generering av biomassa.
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Elisabeth Sauer-Eriksson Lab
Vi designar och identifierar ämnen som kan hämma bakteriell virulens samt avveckla deras verkningsmekanism.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Erik Björn lab
Vi studerar kemiska och biologiska processer av spårmetaller, från molekylär nivå till ekosystemnivå.
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Erik Chorell lab
Störa och studera komplexa biologiska processer för att undersöka deras läkemedelspotential.
Forskningsområde: Cancer, Kemi
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
Fredrik Almqvist Lab
Design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot infektions- och neurodegenerativa sjukdomar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Gerhard Gröbner Lab
Vi använder NMR-metoder för att förstå funktion av biologiska membran, deras proteiner samt roll i sjukdomar.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi, Kemi
Henrik Antti Lab
Kemometrisk bioinformatik för studier av (cancer)sjukdomar.
Forskningsområde: Cancer, Kemi