"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Arpad Radoczy

Resurseffektiv flisning och förbättrad impregnering av flis för skogsindustriella processer

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Doktorandprojektet syftar till att bedriva grundläggande forskning om skogsindustriell flisning och impregnering av vedråvara. Skogsindustri och skogsindustriella processer karakteriseras av stora volymer och små marginaler. Även små förbättringar har stora implikationer för aspekter som råvaruutnyttjande, produktkvalitet, utbyte och ekonomi.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-12-01 2026-11-30

Finansiering

Företagsforskarskolan 50 %

More Research i Örnsköldsvik 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi

Projektbeskrivning

I projektet nyttjas unik forskningsinfrastruktur på Domsjö utvecklingsområde för att studera innovativ och resurssnål flisningsteknik, samt impregnering av flisad ved med kok- och förbehandlingskemikalier som används inom konventionella skogsindustriella processer och i nydanande bioraffinaderiprocesser. Trots processernas betydelse inom industrin ligger dagens forskningsinsatser på en relativt låg nivå.

Projekts målsättning är att förstå hur användning av frusen respektive torr vedråvara påverkar utbyte och impregnering, hur trycksättning av impregnering kan användas för att påskynda och förbättra impregneringsförloppet, samt hur valet av gasformiga och vätskeformiga impregneringskemikalier påverkar hydrotermisk förbehandling

Senast uppdaterad: 2022-04-19