"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Rift Valley fever virus - hur sker överföring, vilka mygg och djur är reservoarer och vad bestämmer sjukdomsbilden?

Forskningsprojekt Plötsliga utbrott av infektionssjukdomar orsakar inte bara lidande i form av sjukdom och dödsfall. I framförallt länder i tredje världen bidrar de också till förödande effekter på landets resurser och ekonomi.

Den myggburna virussjukdomen Rift Valley fever (RVF) förekommer framförallt i tredje världen, där utbrott orsakar hög dödlighet hos boskap och människor. I södra Tanzania förkommer inte RVF trots att många i befolkningen har antikroppar mot RVF virus, vilket betyder att de har haft en infektion. Vår hypotes är att dessa människor har blivit infekterade av ett virus som inte orsakar allvarlig sjukdom. Vi kommer att undersöka om detta stämmer genom att ta prover på djur och myggor i detta område. De RVF virus som vi kan isolera kommer vi att studera med avseende på hur de skiljer sig från de virus som orsakar allvarlig sjukdom

Projektansvarig

Magnus Evander
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 90

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2015-12-31

Finansiering

VR Swedish Research Links, 2013-2015: 600 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
 • Projektmedlemmar
  Clas Ahlm
  Professor, överläkare
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-785 23 09

  Externa projektmedlemmar

  Dominic Karambarage, Professor, PhD, Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania
  Esron Karimuribo, Associate professor, PhD, Sokoine University of Agriculture, Morogoro, Tanzania
  Mirende Kichuki, MSc

Projektbeskrivning

RVFV antikroppar och virus kommer att analyseras i idisslare, gnagare och myggor för att karakterisera den lokala enzootiska viruscykeln. Vår hypotes är att låg-patogena RVFV cirkulerar hos gnagare och att dessa kan bidra till att upprätthålla den enzootiska cykeln under icke-epidemitider. De kan vara väl anpassade till sina vektorer och reservoarer utan att orsaka svår sjukdom. Dessa stammar kan bidra till att RVFV finns kvar i naturen mellan utbrott och kan fungera som en utbrottskälla när de överförs till nya insektsvektorer eller ryggradsdjur. Egenskaper för isolerade RVFV stammar kommer att jämföras med högpatogena stammar och deras förmåga att undertrycka induktion av det medfödda immunförsvaret kommer att studeras. Skillnaderna i patogenesen mellan endemiska och epidemiska RVFV stammar kommer att analyseras.
Senast uppdaterad: 2019-11-26