"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Route to Paris

Forskningsprojekt I det tvärvetenskapliga projektet studeras de svenska skogarnas potential att bidra till ett klimatneutralt samhälle. Mer specifikt studeras förutsättningarna att införliva klimatsmarta åtgärder inom ramen för ett hållbart skogsbruk för att på så sätt nå målen i Parisavtalet.

Genom att lära från tidigare omställningar analysera koldioxidflöden och substitutionseffekter i samhället baserat på olika skogsscenarier, analysera konsumtionen av olika trävaror, samt engagera berörda intressenter i dialogprocesser är avsikten att identifiera förutsättningar och hinder för att uppnå klimatmålen i samspel med ett hållbart skogsbruk. Vi kommer också i nära samarbete med berörda aktörer att identifiera och utveckla innovativa policyverktyg och skötselmetoder som syftar till att stimulera skogsägare över hela landet att tillämpa ett klimatsmart skogsbruk.

Projektansvarig

Tomas Lundmark Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-11-01 2025-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Statsvetenskapliga institutionen

Externa finansiärer

Formas

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-11-28