Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ryggkirurgi

Forskningsprojekt

Projektöversikt

Projektperiod

Startdatum: 2019-01-01

Forskningsämne

Huvudhandledare

Projektbeskrivning

Projektansvarig: Josefin Åkerstedt, PhD, Forskar-AT, NUS

Vår studie syftar till att undersöka om skruvpositionering kan verifieras peroperativt med så pass hög precision att behovet av postoperativ kontroll-DT kan reduceras eller helt elimineras, och på så sätt minska patienters exponering för joniserande strålning.

Ryggsektionen vid ortopediska kliniken NUS ansvarar för behandling av ryggkirurgiska patienter i hela norra sjukvårdsregionen. Under ett år opereras mer än 250 patienter med ryggkirurgiska åkommor såsom frakturer, tumörer och deformiteter. Under preoperativ planering utförs som regel datortomografi (DT) för avbildning av patologiska förändringar och klassificering av frakturer. Många av de operationer som utförs kräver insättning av främmande material såsom skruvar, plattor och burar. Vid dessa operationer används peroperativ avbildning med O-arm® för att kontrollera korrekt position av implantaten. Postoperativt görs en konfirmerande kontroll-DT. Således utsätts de allra flesta ryggpatienter för upprepad exponering för joniserande strålning före, under och efter operation.