"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sameland möter välfärdssamhället

Forskningsprojekt I vad mån kunde jordbrukare och renskötare i norra Sverige dra nytta av välfärdssamhället? I vad mån inverkade det negativt på deras tidigare levnadsvillkor? I detta projekt anläggs ett förlorar- och vinnarperspektiv på välfärdssamhället i norr.

Satsningen på den offentliga sektorns expansion (sjukvård och totalförsvaret) särskilt efter andra världskriget, innebar en infrastrukturell utbyggnad och nya arbetstillfällen i hela landet, även i nordligaste Sverige. Detta fick en välfärds- och regionalpolitisk betydelse. I vad mån kunde befolkningen i norra Sverige dra nytta av detta, och i vad mån inverkade det negativt på deras tidigare levnadsvillkor? Här anläggs ett förlorar- och vinnarperspektiv, särskilt vad det gäller den renskötande och jordbrukande befolkningen.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-02-27 2009-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia

Projektbeskrivning

SAMELAND MÖTER VÄLFÄRDSSAMHÄLLET. Studier av sjukvårdens och totalförsvarets välfärdspolitiska betydelse för befolkningen i Västerbotten och Norrbotten, ca 1930-1970

Satsningen på den offentliga sektorns expansion (sjukvård och totalförsvaret) särskilt efter andra världskriget, innebar en infrastrukturell utbyggnad och nya arbetstillfällen. Därmed fick detta en välfärds- och regionalpolitisk betydelse. I vad mån kunde befolkningen i norra Sverige dra nytta av detta, och i vad mån inverkade det negativt på deras tidigare levnadsvillkor? Här anläggs ett förlorar- och vinnarperspektiv med avseende på särskilt den renskötande och jordbrukande befolkningen. Avsikten är också att lyfta fram ideologiskt politiska aspekter av betydelse för vilken inverkan strukturrationaliseringen av samhället fick för såväl människors agerande och mobilisering, särskilt politiskt, som deras självsyn och identitetsformering lokalt, etniskt, genusmässigt och nationellt.
Forskningen i detta projekt har även en samhällsvetenskaplig inriktning och därmed en tvärvetenskaplig potential. Dessutom kan annan forskning i programmet Nordliga studier om konstruktionen av identiteter tillföra detta projekt värdefulla impulser. Komparativa perspektiv i detta projekt handlar bl.a. dels om att jämföra olika skeden över tid, dels om att kontrastera förhållandena och utvecklingen i Sameland med övriga delar av Sverige och norra Europa.
Samarbete sker med Centrum för Samisk forskning (CeSam) och docent Patrik Lantto, Historiska studier. Ett interdisciplinärt och nordiskt nätverk med seniora och yngre forskare har etablerats.

Denna forskning knyter an till ett nätverk av forskare som på ett eller annat sätt behandlar den offentliga sektorns välfärdspolitiska betydelse. Det har en tvärvetenskaplig och nordisk inriktning och hålls samman av två gemensamma perspektiv, det komparativa och det historiska. Nätverket finansieras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Hittills har tre workshops inom ramen för detta nätverk hållits vid Umeå universitet. Nästa workshop är planerad till den 6-7 mars 2008. Den hålls inom ramen för forskningsprogrammet Nordliga Studier vid Umeå universitet

(Ämnen: Historia)

Senast uppdaterad: 2019-09-18