"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Seniorentreprenörer – betydelsen av socialt kapital för att stödja en inkluderande silverekonomi på den svenska landsbygden.

Forskningsprojekt Detta projekt undersöker effekterna av befolkningens åldrande på entreprenörskap ur ett ekonomgeografiskt perspektiv. Projektet kommer utgå ifrån två grundläggande dimensioner inom entreprenörskapsforskningen: företagsbildning och företagens prestation satt i relation till den specifika regionala kontexten. Projektet fokuserar framförallt på den roll som lokalt socialt kapital (LSK) spelar i förhållande till entreprenörskap på den svenska landsbygden.

Projektet kommer utgå ifrån två grundläggande dimensioner inom entreprenörskapsforskningen: företagsbildning och företagens prestation satt i relation till den specifika regionala kontexten. Projektet fokuserar framförallt på den roll som lokalt socialt kapital (LSK) spelar i förhållande till entreprenörskap på den svenska landsbygden.

Projektansvarig

Marcin Rataj
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 91

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Finansiering

Familjen Kamprads stiftelse

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Lokalt socialt kapital (LSK) antas utgöra ett substitut för andra resurser som inte är tillgängliga för lokala företagare. Denna typ av substitution lyfts ofta fram som av särskilt stor betydelse för potentiella entreprenörer i regioner med svag ekonomi. Dock vet vi lite om hur LSK påverkar företagande bland olika grupper av företagare och i relation till åldrande befolkning. Genom att fokusera på drivkrafter och förutsättningar för företagande bland äldre grupper i samhället kommer projektet bidra med ny kunskap om vilka lokala förutsättningar som påverkar ett gynnsamt företagsklimat. Det kan antas vara särskilt viktigt i regioner som karaktäriseras av åldrande befolkning och där medelåldern bland entreprenörer redan idag är hög. Om inte förutsättningar för hållbart företagande även högre upp i åldrarna skapas riskerar redan existerande problem med generationsväxlingar bli ännu påtagligare i framtiden.

Senast uppdaterad: 2023-04-19