"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Separatistiska rum för trygghet

Forskningsprojekt Detta projekt utforskar separatistisk mobilisering som en praktik för att skapa trygghet.

Att argumentera för behovet av separatistiska rum inte något nytt. Kvinnorörelsen har alltid betonat betydelsen av att skapa platser enbart för kvinnor, för att stärka och frigöra kvinnor individuellt och som grupp. Under de senaste åren har mobiliseringen av separatistiska sammanhang dock ökat, med syftet att skapa trygghet. Med detta projekt kommer vi att undersöka vad denna utveckling säger oss om dagens samhälle och om möjligheterna att arbeta för ökad jämställdhet.

Projektansvarig

Linda Sandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 40

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

Formas

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Umeå centrum för genusstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap

Projektbeskrivning

I projektet kommer vi att fokuserar på separatistiska rum i tre sammanhängande delar.

  • Den första delen fokuserar på att kartlägga separatistiska rum för att förstå vilka olika former av trygga rum och separatistisk mobilisering som skapas, används och diskuteras offentligt idag.
  • Projekts andra del kommer att fokusera på separatistiska platser som permanenta lösningar och platser som iscensätts vid vissa specifika tillfällen eller genom särskilda arrangemang.
  • Projektets tredje del kommer att fokuserar på de reaktioner och det motstånd som separatistiska rum skapar.
Senast uppdaterad: 2021-08-27