"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland unga migranter i Sverige

Forskningsprojekt Studien undersöker unga migranternas sexuella och reproduktiva hälsa samt faktorer som har betydelse för SRHR.

Bland migranter finns det ofta begränsningar i rätten till hälsa generellt och rätten till sexuell och reproduktiv hälsa specifikt, delvis just för att de är migranter. Det kan finnas skillnader bland de unga migranterna utifrån kön, ursprungsregion, ålder och utbildningsnivå m.m.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2019-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

Folkhälsomyndigheten

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Studiens syfte är att svara på följande frågor:

• Hur beskriver unga migranter sin generella och sexuella hälsa?
• Vilka faktorer har betydelse för unga migranters SRHR?
• Finns det skillnader bland olika migrantgrupper?
• Vilka behov har unga migranter, och hur tillgodoses dessa av den svenska hälso- och sjukvården?

 

Läs mer om projektet

Trots en stadigt förbättrad hälsa i befolkningen som helhet finns det påtagliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Dessa skillnader är särskilt tydliga för personer i utsatta situationer, till exempel migranter.

Migranter är överrepresenterade bland de rapporterade fallen av hiv och vissa STI, och i praktiken finns ofta begränsningar i rätten till hälsa generellt och rätten till sexuell och reproduktiv hälsa specifikt, delvis just för att de är migranter.

Migranter är dock en heterogen grupp som omfattar människor från olika världsdelar, med olika bakgrunder och förutsättningar. Detta kan påverka deras hälsa och möjligheter att åtnjuta sina sexuella och reproduktiva rättigheter på olika sätt samt tillgången till olika tjänster. Unga migranter är till exempel mer sårbara för migrationsrelaterade påfrestningar än vuxna, och det kan finnas skillnader bland de unga utifrån kön, ursprungsregion, ålder och utbildningsnivå m.m.

För att öka jämställdheten och jämlikheten i hälsa behöver dessa skillnader analyseras och synliggöras.

Den här studien syftar till att undersöka unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa samt faktorer som har betydelse för SRHR och arbetet med att förebygga hiv. Målet är att bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom SRHR-området.

Läs mer om resultatet här:

Rapport: Migration, sexuell hälsa och hiv- och STI-prevention: en kartläggning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Sverige[MB1]  

Sammanfattning av rapporten: Migration, sexuell hälsa och hiv/STI prevention: en sammanfattande rapport[MB1] 

Artiklar (på engelska):

Young migrants' sexual rights in Sweden: a cross-sectional study

Access of Migrant Youths in Sweden to Sexual and Reproductive Healthcare: A Cross-sectional Survey

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2022-06-03