"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Singelföräldrar i med- och motgång

Forskningsprojekt Welfare queen eller vardagshjälte? Fertilitetsturist eller milf/dilf? Singelmammor och singelpappor framställs, och framställer sig själva, på en rad olika sätt i media, film och sociala medier. Det här antologiprojektet analyserar såväl normativa strukturer som strategier för motstånd i berättelser från Europa, Nordamerika, Australien och Afrika.

Detta antologiprojekt, med titeln Single Parents: Representations and Resistance in an International Context, samlar forskare från Europa, Nordamerika och Australien. Materialet består bl. a. av film och litteratur, tidningsartiklar, bloggar och diskussionsforum och forskarna analyserar hur singelföräldrar framställs och framställer sig själva. Fokus ligger på både det lokala och det globala sammanhanget, på normativa strukturer och föräldrarnas strategier för att hantera och motverka dessa.

Projektansvarig

Berit Åström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-03-01 2021-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Genusvetenskap, Litteraturvetenskap, Sociologi

Projektbeskrivning

Projektet tar sin avstamp i konferensen Close Relations, som anordnades av The Swedish Network for Family and Kinship Studies i oktober 2018. Resultaten kommer att publiceras i form av en antologi, Single Parents: Representations and Resistance, Palgrave Macmillan.

 

Konstruktion av singelmammor

I boken analyseras hur singelmammor konstrueras och regleras, t. ex. genom att inordna dem i en social hierarki baserad på inkomst, etnicitet och hur de blev singlar, eller genom den stora mängd amerikansk rådgivningslitteratur som publiceras, med specifikt fokus på singelmammor.

 

Representation i populärkultur

I projektet studerar forskare framställningar på film, tv och i litteratur. Där analyseras bl. a. de varierande bilderna av amerikanska singelpappor, som hjältar eller som välmenande misslyckanden. En studie visar på hur valet att bli singelmamma genom IVF i romantiska komedier konstrueras som ett steg på vägen till heteronormativ tvåsamhet, medan en annan fokuserar på normativa strukturer i tjeckiska bestsellers. Några forskare analyserar framställningar av den unga singelmamman i tysk, irländsk och marockansk film, och visar hur stor spännvidd dessa framställningar har, från isolering och social stigmatisering till acceptans och normaliserande.

 

(Själv)representation i (sociala) medier

Forskarna analyserar också representation och självrepresentation i olika typer av medier. De analyserar bl. a. hur svenska singelpappor beskrivs på dejtingsajter och hur franska singelmammor stöttar varandra i bloggar och diskussions forum.

 

 Självvalt singelmödraskap – single mother by choice

Ett växande antal kvinnor väljer att bli singelmammor genom IVF. Forskare har analyserat berättelser från Frankrike, Sverige och Australien, som visar på de olika bemötanden, hjälp och skuldbelägganden de möter på sin resa.

Senast uppdaterad: 2023-08-16