"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Själens terra incognita: Hilma af Klint och spiritismen i Sverige 1891-1922

Doktorandprojekt Forskningsprojektet undersöker spiritismen i Sverige mellan åren 1891-1922 med Hilma af Klint som en ingång till den. Dels undersöks spiritismens ambivalenta relation till vetenskap, som var både ett avståndstagande och ett anammande. Dels undersöks kvinnors roll i den spiritistiska verksamheten. Avsikten är att kombinera dessa två undersökningsområden.

Projektet studerar spiritismen i Sverige mellan åren 1891-1992. Som en ingång till den svenska spiritismen kommer konstnären Hilma af Klint att vara en del av undersökningen. Ett syfte med projektet är att undersöka spiritismens relation till vetenskap. Hur spiritismen både tog avstånd från vad de ansåg var en materialistisk vetenskap och samtidigt använde sig av den och sökte dess bekräftelse. Syftet med projektet är även att undersöka kvinnors roll inom spiritismen, då många kvinnor var aktiva inom den. Värden som förknippades med kvinnlighet ansågs inom spiritismen som positiva, som känslighet och passivitet, då de underlättade för kommunikation med andar. Det undersöks om det inom spiritismen öppnades upp ett rum för kvinnor där de inte behövde anpassa sig efter normer som var förknippade med manlighet. Undersökningen av kvinnors roll inom spiritism avses kombineras med undersökningen av dess relation till vetenskap genom analys av spiritismen som en reaktion på de manligt förknippade värdena som hade en central roll inom den framväxande vetenskapen.

Projektansvarig

Julia Falk
Forskarstuderande
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 06

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-03 2022-09-03

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Idéhistoria
Senast uppdaterad: 2019-09-18