"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Naser Tavajohi

Skörd av blå energi från svenska naturliga och artificiella källor

Forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten.

I detta tvååriga projekt ska forskarna lokalisera platser med stor potential för produktion av blå energi i Sverige.

Projektansvarig

Naser Tavajohi
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 61

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-01 2023-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi

Externa finansiärer

Energimyndigheten
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Professor Frank Lipnizki och professor Ann-Sofi Jönsson på Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet.

    Två postdoktorer.

Projektbeskrivning

Termodynamisk beräkning indikerar att 0,8 kWh energi erhålls när 1 m3 sötvatten strömmar ut i havet. Globalt har blandning av flodvatten och havsvatten en potential på 2,6 TW, vilket är den näst största marina baserade förnybara energykällan vid sidan av havsvågkraft. Den extraherbara potentialen är cirka 2 TW som är mer än 10 procent av den totala globala potentialen av förnybara energikällor.

Denna procentsats för SGP (Salinity Gradient Power) kan dock ökas avsevärt genom att överväga andra källor till SGP. Till exempel uppskattas potentialen SGP från avloppsvatten i havet till 18 GW, och den nya SGP-applikationen baserad på ett sluten system med hjälp av överskottsvärme skulle också potentiellt kunna möjliggöra produktion av mer än 120 000 GWh/år.

Salthaltsgradsgradientkraft, som är så kallad blå energi, är en helt ren och hållbar energikälla utan giftiga gasutsläpp. Till skillnad från intermittenta vind- och solenergikällor kan blå energi utnyttjas kontinuerligt 24h per dag och 365 dagar om året. Det kan erhållas från naturliga eller konstgjorda resurser.  Naturligtvis kan SGP skördas i flodmynningar, där två lösningar med olika salthalt möts, från salthalt, saltverk, saltsjöar, naturlig saltlake. En artificiell källa till SGP omfattar, men är inte begränsad till oljegasfält och saltlake från avsaltningsenheter.

I den teoretiska undersökningen angavs att SGP:s elproduktion kan vara potentiellt konkurrenskraftig mot andra alternativa energikällor. Att skörda blå energi var dock inte praktiskt genomförbart i stor skala på grund av teknikens låga prestanda.

Resultatet av denna forskning kan ha stor inverkan på industrin för förnybar energi i Sverige. Två huvudmål med detta projekt är att bedöma den blå energins potential som en hållbar förnybar energikälla i Sverige och att anpassa ett RED-system baserat på svenska vattenresurser. Resultatet av denna studie ger viktig information om produktionen av blå energi. Till exempel kommer de naturliga och konstgjorda hot spots för produktion, den teoretiska och experimentella extraherbara energin och kostnaden för energiproduktion att presenteras. Denna information kommer att vara mycket användbar för ett eventuellt nystartat företag inom blå energi-produktion i Sverige.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-02-02